Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2023

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2023 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.9 26.3 13:30 13.9 6:20 1.3 2.9 0.2 2.4 33.8 14:40 NW 2 20.1 25.3 14:10 13.8 6:10 1.0 2.7 0.2 3.7 32.2 14:50 NW 3 20.8 26.7 16:40 15.4 7:10 0.6 3.1 0.0 1.8 20.9 14:50 NW 4 21.8 28.8 15:00 16.3 5:40 0.3 3.8 0.0 1.3 19.3 15:00 NNW 5 20.9 28.8 13:50 15.8 6:50 0.6 3.1 5.4 1.1 22.5 17:40 NNW 6 21.2 28.9 15:30 14.1 6:10 1.1 4.1 0.2 1.9 29.0 17:40 NW 7 22.2 28.6 14:50 15.4 5:40 0.4 4.2 0.0 3.7 30.6 16:10 NW 8 22.1 28.1 13:40 16.0 6:50 0.2 4.0 0.0 2.4 27.4 14:50 NNW 9 21.9 28.6 16:00 15.9 7:00 0.5 4.1 0.0 2.9 27.4 17:30 NW 10 21.5 28.7 14:10 14.6 6:30 0.6 3.8 0.0 1.6 22.5 16:40 NW 11 21.7 29.6 16:00 13.6 7:00 0.9 4.3 0.0 1.6 25.7 10:50 NW 12 22.7 30.6 13:50 14.6 6:30 0.7 5.1 0.0 1.6 19.3 14:10 NW 13 24.4 32.4 15:30 16.6 6:20 0.2 6.3 0.0 1.8 22.5 14:50 NW 14 25.9 34.1 14:10 17.7 6:10 0.0 7.6 0.0 1.1 17.7 15:40 NW 15 26.6 35.6 16:20 18.8 5:50 0.0 8.2 0.0 1.8 22.5 15:20 NW 16 26.3 34.0 16:00 19.9 5:40 0.0 8.0 0.0 0.6 14.5 13:10 ESE 17 26.6 33.2 16:10 20.7 1:50 0.0 8.3 0.0 0.8 16.1 12:30 NE 18 26.5 34.4 15:40 18.8 4:50 0.0 8.2 0.0 0.8 17.7 11:50 SSE 19 27.1 34.1 15:10 20.8 1:20 0.0 8.7 0.0 0.8 16.1 13:20 NNW 20 25.8 33.4 15:10 18.3 5:50 0.0 7.5 0.0 2.4 25.7 15:30 NW 21 26.1 34.6 15:00 18.4 6:30 0.0 7.8 0.0 1.9 27.4 17:30 NW 22 26.6 34.9 14:20 18.2 4:40 0.0 8.3 0.0 3.1 29.0 16:40 NW 23 27.7 35.9 15:50 19.6 7:20 0.0 9.4 0.0 2.9 29.0 15:00 NW 24 27.8 34.7 15:20 21.9 5:00 0.0 9.5 0.0 2.4 29.0 16:00 ESE 25 27.1 35.7 13:30 19.3 7:30 0.0 8.8 0.0 2.7 27.4 14:20 NW 26 26.1 38.4 14:40 19.4 4:00 0.0 7.8 0.0 2.9 35.4 15:30 NW 27 22.3 28.3 15:30 16.8 5:40 0.1 4.1 0.0 4.2 30.6 16:20 NW 28 21.7 28.3 14:40 15.9 2:20 0.5 3.9 0.0 3.7 37.0 17:30 NW 29 20.8 28.6 16:50 12.6 6:50 1.3 3.8 0.0 2.9 27.4 17:10 NW 30 22.9 31.3 13:20 15.3 6:10 0.7 5.2 0.0 2.9 27.4 16:00 NW 31 23.4 31.3 15:20 16.4 5:10 0.2 5.3 0.0 3.2 33.8 17:20 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 23.8 38.4 26 12.6 29 11.0 182.1 6.0 2.2 37.0 28 NW Max >= 32.0: 14 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 5.41 ON 05/07/23 Days of Rain: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration