Περίληψη θερμοκρασίας(°C)

  
Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
202417.1 17.1* 23.8 25.1 25.1* 37.8* ------------------37.8*
202314.7 18.4 18.1 20.7 28.8 28.8* 38.4 33.3 31.2 31.2* 26.9* 23.6* 38.4
202214.7 15.5 18.8 24.5 31.9 32.0 34.5 34.2 31.6 33.7 24.4 21.2 34.5
202120.6 19.3 16.4 28.4 30.7 36.1 36.9 37.4 31.2 25.1 26.1 13.8 37.4
202015.9* 17.2 20.7 21.7 34.5 29.7 34.3 33.1 32.4 32.7 19.7 16.2 34.5*
201910.3 18.6 17.6 26.8 26.8 32.3 34.4 33.8 29.2 27.6 21.3 15.4 34.4
201813.8 14.6 20.9 27.0 26.1 32.3 33.0 30.8 31.2 23.9 25.4 13.9 33.0
20179.7 16.0 21.8 26.1 29.3 35.2 36.6 33.8 33.0 25.9 20.3 14.7* 36.6*
201616.7 22.8 20.7 26.7 26.7 35.3 33.3 31.2 27.1 24.8 21.0 14.4 35.3
201516.2 17.6 17.0 22.8 30.2 27.8 33.2 33.1 32.1 22.2 23.2 15.9 33.2
201416.0 20.2 19.8 25.7 27.1 32.1 31.2 33.1 26.8 26.1 21.4 19.0 33.1
201313.4 17.9 23.6 26.4 28.3 32.5 33.1 32.1 29.1 26.0 20.5 13.4 33.1
201210.6 14.7 21.7 26.1 27.2 32.5 35.0 35.4 29.8 28.3 21.8 15.1 35.4
201115.3 17.8 21.1 20.8 25.6 32.5 35.6 31.7 30.7 22.7 18.9 15.1 35.6
Μέγ20.6 22.8 23.8 28.4 34.5 37.8 38.4 37.4 33.0 33.7 26.9 23.6 38.4
 
Μέση Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
202410.2 1.1 °C θερμότερο.10.2* 0.4 °C ψυχρότερο.14.7 1.7 °C θερμότερο.20.4 3 °C θερμότερο.20.4* 0.8 °C ψυχρότερο.30.8* 5.2 °C θερμότερο.------------------17.1* 1.8 °C ψυχρότερο.
202310.4 1.3 °C θερμότερο.9.9 0.7 °C ψυχρότερο.13.4 0.4 °C θερμότερο.14.7 2.7 °C ψυχρότερο.19.6 1.6 °C ψυχρότερο.19.6* 6 °C ψυχρότερο.31.4 2 °C θερμότερο.29.1 0.4 °C ψυχρότερο.25.5 0.5 °C θερμότερο.25.5* 5.3 °C θερμότερο.23.0* 7.2 °C θερμότερο.16.1* 5.2 °C θερμότερο.19.9 1 °C θερμότερο.
20228.2 0.9 °C ψυχρότερο.10.7 0.1 °C θερμότερο.9.5 3.5 °C ψυχρότερο.18.3 0.9 °C θερμότερο.23.0 1.8 °C θερμότερο.27.8 2.2 °C θερμότερο.30.8 1.4 °C θερμότερο.28.6 0.9 °C ψυχρότερο.24.9 0.1 °C ψυχρότερο.21.8 1.6 °C θερμότερο.15.7 0.1 °C ψυχρότερο.13.6 2.7 °C θερμότερο.19.5 0.6 °C θερμότερο.
202110.2 1.1 °C θερμότερο.12.4 1.8 °C θερμότερο.11.4 1.6 °C ψυχρότερο.16.7 0.7 °C ψυχρότερο.23.0 1.8 °C θερμότερο.26.5 0.9 °C θερμότερο.30.7 1.3 °C θερμότερο.31.1 1.6 °C θερμότερο.25.1 0.1 °C θερμότερο.17.6 2.6 °C ψυχρότερο.15.9 0.1 °C θερμότερο.9.1 1.8 °C ψυχρότερο.19.2 0.3 °C θερμότερο.
20209.5* 0.4 °C θερμότερο.11.5 0.9 °C θερμότερο.13.7 0.7 °C θερμότερο.15.9 1.5 °C ψυχρότερο.22.8 1.6 °C θερμότερο.23.8 1.8 °C ψυχρότερο.29.0 0.4 °C ψυχρότερο.29.6 0.1 °C θερμότερο.25.9 0.9 °C θερμότερο.20.6 0.4 °C θερμότερο.14.9 0.9 °C ψυχρότερο.11.8 0.9 °C θερμότερο.19.2* 0.3 °C θερμότερο.
20196.7 2.4 °C ψυχρότερο.9.9 0.7 °C ψυχρότερο.13.8 0.8 °C θερμότερο.16.0 1.4 °C ψυχρότερο.18.7 2.5 °C ψυχρότερο.27.0 1.4 °C θερμότερο.28.6 0.8 °C ψυχρότερο.30.9 1.4 °C θερμότερο.25.6 0.6 °C θερμότερο.22.1 1.9 °C θερμότερο.16.5 0.7 °C θερμότερο.10.8 0.1 °C ψυχρότερο.18.9  
201810.2 1.1 °C θερμότερο.10.2 0.4 °C ψυχρότερο.14.5 1.5 °C θερμότερο.21.0 3.6 °C θερμότερο.22.4 1.2 °C θερμότερο.24.0 1.6 °C ψυχρότερο.27.3 2.1 °C ψυχρότερο.28.4 1.1 °C ψυχρότερο.24.3 0.7 °C ψυχρότερο.20.4 0.2 °C θερμότερο.15.6 0.2 °C ψυχρότερο.9.6 1.3 °C ψυχρότερο.19.0 0.1 °C θερμότερο.
20176.0 3.1 °C ψυχρότερο.11.3 0.7 °C θερμότερο.14.4 1.4 °C θερμότερο.16.9 0.5 °C ψυχρότερο.20.8 0.4 °C ψυχρότερο.26.0 0.4 °C θερμότερο.29.2 0.2 °C ψυχρότερο.29.7 0.2 °C θερμότερο.24.1 0.9 °C ψυχρότερο.19.3 0.9 °C ψυχρότερο.13.8 2 °C ψυχρότερο.9.5* 1.4 °C ψυχρότερο.18.5* 0.4 °C ψυχρότερο.
201610.0 0.9 °C θερμότερο.14.4 3.8 °C θερμότερο.12.3 0.7 °C ψυχρότερο.20.2 2.8 °C θερμότερο.20.0 1.2 °C ψυχρότερο.27.0 1.4 °C θερμότερο.29.0 0.4 °C ψυχρότερο.28.5 1 °C ψυχρότερο.22.9 2.1 °C ψυχρότερο.19.2 1 °C ψυχρότερο.14.5 1.3 °C ψυχρότερο.8.5 2.4 °C ψυχρότερο.18.9  
20159.4 0.3 °C θερμότερο.8.7 1.9 °C ψυχρότερο.11.2 1.8 °C ψυχρότερο.16.0 1.4 °C ψυχρότερο.22.2 1 °C θερμότερο.23.5 2.1 °C ψυχρότερο.29.3 0.1 °C ψυχρότερο.28.4 1.1 °C ψυχρότερο.26.1 1.1 °C θερμότερο.19.2 1 °C ψυχρότερο.16.8 1 °C θερμότερο.12.1 1.2 °C θερμότερο.18.6 0.3 °C ψυχρότερο.
201410.9 1.8 °C θερμότερο.11.8 1.2 °C θερμότερο.13.6 0.6 °C θερμότερο.16.0 1.4 °C ψυχρότερο.19.8 1.4 °C ψυχρότερο.25.0 0.6 °C ψυχρότερο.27.2 2.2 °C ψυχρότερο.29.3 0.2 °C ψυχρότερο.23.4 1.6 °C ψυχρότερο.18.6 1.6 °C ψυχρότερο.15.1 0.7 °C ψυχρότερο.11.4 0.5 °C θερμότερο.18.6 0.3 °C ψυχρότερο.
20138.5 0.6 °C ψυχρότερο.9.9 0.7 °C ψυχρότερο.13.7 0.7 °C θερμότερο.18.4 1 °C θερμότερο.22.8 1.6 °C θερμότερο.24.5 1.1 °C ψυχρότερο.28.4 1 °C ψυχρότερο.29.6 0.1 °C θερμότερο.24.5 0.5 °C ψυχρότερο.20.6 0.4 °C θερμότερο.14.6 1.2 °C ψυχρότερο.10.0 0.9 °C ψυχρότερο.18.9  
20126.4 2.7 °C ψυχρότερο.6.7 3.9 °C ψυχρότερο.13.3 0.3 °C θερμότερο.17.4  20.1 1.1 °C ψυχρότερο.27.8 2.2 °C θερμότερο.31.1 1.7 °C θερμότερο.30.4 0.9 °C θερμότερο.25.6 0.6 °C θερμότερο.21.1 0.9 °C θερμότερο.15.6 0.2 °C ψυχρότερο.9.3 1.6 °C ψυχρότερο.18.8 0.1 °C ψυχρότερο.
201110.2 1.1 °C θερμότερο.10.8 0.2 °C θερμότερο.12.3 0.7 °C ψυχρότερο.15.9 1.5 °C ψυχρότερο.20.8 0.4 °C ψυχρότερο.26.8 1.2 °C θερμότερο.30.7 1.3 °C θερμότερο.29.6 0.1 °C θερμότερο.26.8 1.8 °C θερμότερο.17.0 3.2 °C ψυχρότερο.13.4 2.4 °C ψυχρότερο.10.2 0.7 °C ψυχρότερο.18.8 0.1 °C ψυχρότερο.
Μέση9.1 10.6 13.0 17.4 21.2 25.6 29.4 29.5 25.0 20.2 15.8 10.9 18.9
 
Μέση Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20245.3 0.9 °C θερμότερο.5.3* 0.3 °C ψυχρότερο.8.7 1.3 °C θερμότερο.13.2 2 °C θερμότερο.13.2* 1.5 °C ψυχρότερο.23.0* 4 °C θερμότερο.------------------10.8* 2.1 °C ψυχρότερο.
20235.6 1.2 °C θερμότερο.4.3 1.3 °C ψυχρότερο.7.6 0.2 °C θερμότερο.9.2 2 °C ψυχρότερο.13.5 1.2 °C ψυχρότερο.13.5* 5.5 °C ψυχρότερο.23.8 1.4 °C θερμότερο.22.2 0.2 °C ψυχρότερο.18.5 0.3 °C θερμότερο.18.5* 4.6 °C θερμότερο.15.6* 5.4 °C θερμότερο.11.1* 4.7 °C θερμότερο.13.7 0.8 °C θερμότερο.
20223.0 1.4 °C ψυχρότερο.5.1 0.5 °C ψυχρότερο.3.9 3.5 °C ψυχρότερο.11.4 0.2 °C θερμότερο.15.7 1 °C θερμότερο.20.9 1.9 °C θερμότερο.23.4 1 °C θερμότερο.21.4 1 °C ψυχρότερο.17.7 0.5 °C ψυχρότερο.14.4 0.5 °C θερμότερο.10.3 0.1 °C θερμότερο.8.4 2 °C θερμότερο.13.0 0.1 °C θερμότερο.
20216.4 2 °C θερμότερο.6.6 1 °C θερμότερο.6.1 1.3 °C ψυχρότερο.10.2 1 °C ψυχρότερο.16.1 1.4 °C θερμότερο.19.4 0.4 °C θερμότερο.23.6 1.2 °C θερμότερο.23.6 1.2 °C θερμότερο.17.8 0.4 °C ψυχρότερο.11.9 2 °C ψυχρότερο.10.8 0.6 °C θερμότερο.5.5 0.9 °C ψυχρότερο.13.2 0.3 °C θερμότερο.
20204.2* 0.2 °C ψυχρότερο.6.1 0.5 °C θερμότερο.8.0 0.6 °C θερμότερο.10.0 1.2 °C ψυχρότερο.16.1 1.4 °C θερμότερο.17.6 1.4 °C ψυχρότερο.22.1 0.3 °C ψυχρότερο.22.4  19.5 1.3 °C θερμότερο.14.2 0.3 °C θερμότερο.9.1 1.1 °C ψυχρότερο.7.7 1.3 °C θερμότερο.13.2* 0.3 °C θερμότερο.
20192.9 1.5 °C ψυχρότερο.5.0 0.6 °C ψυχρότερο.7.8 0.4 °C θερμότερο.10.4 0.8 °C ψυχρότερο.13.0 1.7 °C ψυχρότερο.20.4 1.4 °C θερμότερο.22.0 0.4 °C ψυχρότερο.23.7 1.3 °C θερμότερο.18.8 0.6 °C θερμότερο.15.1 1.2 °C θερμότερο.11.5 1.3 °C θερμότερο.7.0 0.6 °C θερμότερο.13.2 0.3 °C θερμότερο.
20185.3 0.9 °C θερμότερο.6.2 0.6 °C θερμότερο.9.3 1.9 °C θερμότερο.14.0 2.8 °C θερμότερο.16.4 1.7 °C θερμότερο.18.6 0.4 °C ψυχρότερο.21.0 1.4 °C ψυχρότερο.21.6 0.8 °C ψυχρότερο.18.0 0.2 °C ψυχρότερο.14.0 0.1 °C θερμότερο.10.2  4.9 1.5 °C ψυχρότερο.13.3 0.4 °C θερμότερο.
20171.9 2.5 °C ψυχρότερο.6.4 0.8 °C θερμότερο.8.3 0.9 °C θερμότερο.10.7 0.5 °C ψυχρότερο.14.7  19.4 0.4 °C θερμότερο.22.4  23.1 0.7 °C θερμότερο.17.5 0.7 °C ψυχρότερο.12.6 1.3 °C ψυχρότερο.8.8 1.4 °C ψυχρότερο.5.7* 0.7 °C ψυχρότερο.12.7* 0.2 °C ψυχρότερο.
20165.7 1.3 °C θερμότερο.9.2 3.6 °C θερμότερο.7.7 0.3 °C θερμότερο.13.4 2.2 °C θερμότερο.13.9 0.8 °C ψυχρότερο.20.0 1 °C θερμότερο.22.6 0.2 °C θερμότερο.21.7 0.7 °C ψυχρότερο.16.8 1.4 °C ψυχρότερο.13.6 0.3 °C ψυχρότερο.9.3 0.9 °C ψυχρότερο.3.8 2.6 °C ψυχρότερο.13.1 0.2 °C θερμότερο.
20154.4  3.9 1.7 °C ψυχρότερο.6.7 0.7 °C ψυχρότερο.10.0 1.2 °C ψυχρότερο.15.5 0.8 °C θερμότερο.17.5 1.5 °C ψυχρότερο.22.5 0.1 °C θερμότερο.21.5 0.9 °C ψυχρότερο.19.3 1.1 °C θερμότερο.13.7 0.2 °C ψυχρότερο.10.7 0.5 °C θερμότερο.5.6 0.8 °C ψυχρότερο.12.7 0.2 °C ψυχρότερο.
20146.6 2.2 °C θερμότερο.6.9 1.3 °C θερμότερο.8.0 0.6 °C θερμότερο.10.5 0.7 °C ψυχρότερο.13.6 1.1 °C ψυχρότερο.18.5 0.5 °C ψυχρότερο.20.4 2 °C ψυχρότερο.21.8 0.6 °C ψυχρότερο.17.1 1.1 °C ψυχρότερο.12.9 1 °C ψυχρότερο.9.6 0.6 °C ψυχρότερο.7.0 0.6 °C θερμότερο.12.8 0.1 °C ψυχρότερο.
20134.7 0.3 °C θερμότερο.5.7 0.1 °C θερμότερο.8.4 1 °C θερμότερο.12.1 0.9 °C θερμότερο.16.6 1.9 °C θερμότερο.18.3 0.7 °C ψυχρότερο.21.6 0.8 °C ψυχρότερο.22.6 0.2 °C θερμότερο.17.7 0.5 °C ψυχρότερο.13.6 0.3 °C ψυχρότερο.9.8 0.4 °C ψυχρότερο.4.9 1.5 °C ψυχρότερο.13.0 0.1 °C θερμότερο.
20121.7 2.7 °C ψυχρότερο.2.9 2.7 °C ψυχρότερο.7.4  11.6 0.4 °C θερμότερο.14.3 0.4 °C ψυχρότερο.21.1 2.1 °C θερμότερο.24.1 1.7 °C θερμότερο.22.8 0.4 °C θερμότερο.18.7 0.5 °C θερμότερο.15.2 1.3 °C θερμότερο.10.3 0.1 °C θερμότερο.5.3 1.1 °C ψυχρότερο.13.0 0.1 °C θερμότερο.
20114.3 0.1 °C ψυχρότερο.4.9 0.7 °C ψυχρότερο.6.3 1.1 °C ψυχρότερο.9.5 1.7 °C ψυχρότερο.13.7 1 °C ψυχρότερο.18.5 0.5 °C ψυχρότερο.21.5 0.9 °C ψυχρότερο.22.3 0.1 °C ψυχρότερο.19.5 1.3 °C θερμότερο.10.9 3 °C ψυχρότερο.6.6 3.6 °C ψυχρότερο.6.0 0.4 °C ψυχρότερο.12.0 0.9 °C ψυχρότερο.
Μέση4.4 5.6 7.4 11.2 14.7 19.0 22.4 22.4 18.2 13.9 10.2 6.4 12.9
 
Μέση Ελαχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20241.4 0.5 °C θερμότερο.1.4* 0.4 °C ψυχρότερο.3.4 0.5 °C θερμότερο.7.2 1.4 °C θερμότερο.7.2* 2 °C ψυχρότερο.15.7* 2.7 °C θερμότερο.------------------5.5* 2.5 °C ψυχρότερο.
20232.3 1.4 °C θερμότερο.0.2 1.6 °C ψυχρότερο.2.8 0.1 °C ψυχρότερο.4.7 1.1 °C ψυχρότερο.8.9 0.3 °C ψυχρότερο.8.9* 4.1 °C ψυχρότερο.16.9 0.9 °C θερμότερο.16.2 0.2 °C ψυχρότερο.13.5 0.6 °C θερμότερο.13.5* 4.1 °C θερμότερο.10.3* 4 °C θερμότερο.6.3* 3.5 °C θερμότερο.8.8 0.8 °C θερμότερο.
2022-0.9 1.8 °C ψυχρότερο.0.5 1.3 °C ψυχρότερο.-0.4 3.3 °C ψυχρότερο.5.9 0.1 °C θερμότερο.9.3 0.1 °C θερμότερο.14.7 1.7 °C θερμότερο.16.8 0.8 °C θερμότερο.15.7 0.7 °C ψυχρότερο.11.8 1.1 °C ψυχρότερο.9.3 0.1 °C ψυχρότερο.6.3  4.6 1.8 °C θερμότερο.7.8 0.2 °C ψυχρότερο.
20212.5 1.6 °C θερμότερο.2.1 0.3 °C θερμότερο.1.5 1.4 °C ψυχρότερο.4.6 1.2 °C ψυχρότερο.9.7 0.5 °C θερμότερο.12.8 0.2 °C ψυχρότερο.17.0 1 °C θερμότερο.17.2 0.8 °C θερμότερο.11.9 1 °C ψυχρότερο.7.9 1.5 °C ψυχρότερο.6.9 0.6 °C θερμότερο.1.8 1 °C ψυχρότερο.8.0  
20200.7* 0.2 °C ψυχρότερο.1.8  3.2 0.3 °C θερμότερο.4.9 0.9 °C ψυχρότερο.9.9 0.7 °C θερμότερο.11.6 1.4 °C ψυχρότερο.16.0  16.2 0.2 °C ψυχρότερο.14.0 1.1 °C θερμότερο.8.9 0.5 °C ψυχρότερο.5.0 1.3 °C ψυχρότερο.4.5 1.7 °C θερμότερο.8.1* 0.1 °C θερμότερο.
2019-0.1 1 °C ψυχρότερο.1.2 0.6 °C ψυχρότερο.3.3 0.4 °C θερμότερο.6.0 0.2 °C θερμότερο.7.8 1.4 °C ψυχρότερο.14.5 1.5 °C θερμότερο.15.9 0.1 °C ψυχρότερο.17.5 1.1 °C θερμότερο.13.5 0.6 °C θερμότερο.10.5 1.1 °C θερμότερο.7.6 1.3 °C θερμότερο.4.1 1.3 °C θερμότερο.8.5 0.5 °C θερμότερο.
20181.9 1 °C θερμότερο.3.0 1.2 °C θερμότερο.4.4 1.5 °C θερμότερο.8.2 2.4 °C θερμότερο.11.7 2.5 °C θερμότερο.13.7 0.7 °C θερμότερο.15.3 0.7 °C ψυχρότερο.16.2 0.2 °C ψυχρότερο.13.0 0.1 °C θερμότερο.9.6 0.2 °C θερμότερο.6.5 0.2 °C θερμότερο.1.2 1.6 °C ψυχρότερο.8.8 0.8 °C θερμότερο.
2017-1.0 1.9 °C ψυχρότερο.2.5 0.7 °C θερμότερο.3.8 0.9 °C θερμότερο.5.1 0.7 °C ψυχρότερο.9.7 0.5 °C θερμότερο.13.4 0.4 °C θερμότερο.16.3 0.3 °C θερμότερο.17.3 0.9 °C θερμότερο.12.1 0.8 °C ψυχρότερο.7.9 1.5 °C ψυχρότερο.5.3 1 °C ψυχρότερο.2.5* 0.3 °C ψυχρότερο.7.9* 0.1 °C ψυχρότερο.
20162.2 1.3 °C θερμότερο.5.0 3.2 °C θερμότερο.3.6 0.7 °C θερμότερο.7.6 1.8 °C θερμότερο.8.4 0.8 °C ψυχρότερο.14.0 1 °C θερμότερο.16.6 0.6 °C θερμότερο.16.2 0.2 °C ψυχρότερο.12.5 0.4 °C ψυχρότερο.9.4  5.5 0.8 °C ψυχρότερο.0.2 2.6 °C ψυχρότερο.8.4 0.4 °C θερμότερο.
20150.2 0.7 °C ψυχρότερο.0.4 1.4 °C ψυχρότερο.3.1 0.2 °C θερμότερο.4.7 1.1 °C ψυχρότερο.9.8 0.6 °C θερμότερο.12.1 0.9 °C ψυχρότερο.16.3 0.3 °C θερμότερο.15.8 0.6 °C ψυχρότερο.14.1 1.2 °C θερμότερο.10.0 0.6 °C θερμότερο.6.8 0.5 °C θερμότερο.1.8 1 °C ψυχρότερο.8.0  
20143.6 2.7 °C θερμότερο.3.3 1.5 °C θερμότερο.3.6 0.7 °C θερμότερο.6.0 0.2 °C θερμότερο.8.3 0.9 °C ψυχρότερο.12.9 0.1 °C ψυχρότερο.14.3 1.7 °C ψυχρότερο.15.4 1 °C ψυχρότερο.12.3 0.6 °C ψυχρότερο.8.7 0.7 °C ψυχρότερο.5.9 0.4 °C ψυχρότερο.3.7 0.9 °C θερμότερο.8.2 0.2 °C θερμότερο.
20131.4 0.5 °C θερμότερο.2.5 0.7 °C θερμότερο.3.9 1 °C θερμότερο.6.5 0.7 °C θερμότερο.11.0 1.8 °C θερμότερο.12.6 0.4 °C ψυχρότερο.15.4 0.6 °C ψυχρότερο.16.7 0.3 °C θερμότερο.12.3 0.6 °C ψυχρότερο.9.2 0.2 °C ψυχρότερο.6.5 0.2 °C θερμότερο.1.4 1.4 °C ψυχρότερο.8.3 0.3 °C θερμότερο.
2012-1.8 2.7 °C ψυχρότερο.-0.3 2.1 °C ψυχρότερο.2.8 0.1 °C ψυχρότερο.6.6 0.8 °C θερμότερο.9.4 0.2 °C θερμότερο.14.5 1.5 °C θερμότερο.17.5 1.5 °C θερμότερο.16.7 0.3 °C θερμότερο.13.3 0.4 °C θερμότερο.10.8 1.4 °C θερμότερο.6.2 0.1 °C ψυχρότερο.2.0 0.8 °C ψυχρότερο.8.2 0.2 °C θερμότερο.
2011-0.1 1 °C ψυχρότερο.1.2 0.6 °C ψυχρότερο.1.8 1.1 °C ψυχρότερο.3.5* 2.3 °C ψυχρότερο.8.1 1.1 °C ψυχρότερο.11.5 1.5 °C ψυχρότερο.13.3 2.7 °C ψυχρότερο.15.9 0.5 °C ψυχρότερο.13.9 1 °C θερμότερο.6.5 2.9 °C ψυχρότερο.2.5 3.8 °C ψυχρότερο.2.8  6.8* 1.2 °C ψυχρότερο.
Μέση0.9 1.8 2.9 5.8 9.2 13.0 16.0 16.4 12.9 9.4 6.3 2.8 8.0
 
Ελάχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
2024-5.1 -5.1* -1.1 1.9 1.9* 10.7* -------------------5.1*
2023-1.6 -5.5 -2.4 1.2 5.7 5.7* 12.6 13.1 11.3 11.3* 6.3* -0.7* -5.5
2022-9.9 -3.9 -6.3 0.9 4.8 11.2 12.5 13.2 5.3 4.1 -0.4 -2.0 -9.9
2021-5.3 -7.7 -3.7 -2.2 6.1 5.6 13.7 13.1 6.8 4.3 2.3 -4.1 -7.7
2020-3.2* -3.6 -1.9 1.7 5.1 5.4 11.9 13.9 9.6 5.5 0.2 1.4 -3.6*
2019-7.2 -1.8 0.1 2.7 3.6 6.3 11.6 13.6 8.4 6.8 3.7 -1.1 -7.2
2018-3.0 -1.1 -1.5 2.8 8.1 11.3 12.1 13.7 9.3 3.2 -0.3 -3.8 -3.8
2017-9.2 -4.7 -0.8 1.9 5.9 9.6 12.7 13.3 7.2 3.3 -0.2 -3.3* -9.2*
2016-4.8 -3.4 -1.9 1.3 4.7 8.6 12.6 12.8 7.6 6.2 0.8 -5.3 -5.3
2015-7.8 -5.9 -1.7 -0.1 6.1 9.4 11.2 13.2 9.6 4.1 2.2 -3.6 -7.8
20140.3 0.4 -0.1 1.3 4.2 7.7 11.8 13.2 6.2 4.4 -0.2 -1.8 -1.8
2013-6.5 -1.3 -1.0 2.3 5.7 6.4 10.2 12.8 8.6 4.8 -1.4 -4.1 -6.5
2012-7.6 -6.5 -3.8 -0.3 4.7 8.4 13.6 13.4 7.7 5.1 0.8 -1.9 -7.6
2011-7.1 -3.6 -8.6 -0.3 2.8 7.8 9.9 10.3 10.8 -0.7 -2.1 -1.6 -8.6*
Ελάχ-9.9 -7.7 -8.6 -2.2 1.9 5.4 9.9 10.3 5.3 -0.7 -2.1 -5.3 -9.9
 
Χρώμα
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία