Ρεκόρ Ημέρας - Νοέμβριος
Άλλοι μήνες:
Νοέμβριος Ρεκόρ26.1 (2021)
4.4 (2016)
-2.1 (2011)
14.7 (2016)
87.6
(2021)
320.0
(2013)
1300.6
(2013)
54.7
(2017)
8.4
(2019)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011