Ρεκόρ Ημέρας - Αύγουστος
Άλλοι μήνες:
Αύγουστος Ρεκόρ37.4 (2021)
23.0 (2017)
1.0 (2022)
22.5 (2017)
33.8
(2012)
39.8
(2015)
850.8
(2013)
48.3
(2017)
10.9
(2017)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011