Ρεκόρ Ημέρας - Οκτώβριος
Άλλοι μήνες:
Οκτώβριος Ρεκόρ32.7 (2020)
9.4 (2014)
-0.7 (2011)
18.2 (2012)
96.6
(2015)
203.4
(2021)
1021.0
(2012)
69.2
(2016)
8.0
(2013)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011