Ρεκόρ Ημέρας - Δεκέμβριος
Άλλοι μήνες:
Δεκέμβριος Ρεκόρ19.0 (2014)
0.3 (2016)
-5.3 (2016)
13.1 (2017)
136.6
(2021)
383.8
(2021)
1571.2
(2021)
72.4
(2018)
10.6
(2011)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011