Ρεκόρ Ημέρας - Σεπτέμβριος
Άλλοι μήνες:
Σεπτέμβριος Ρεκόρ33.0 (2017)
12.1 (2018)
1.0 (2023)
18.7 (2011)
95.2
(2020)
150.0
(2020)
973.6
(2012)
62.8
(2016)
9.8
(2017)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011