Ρεκόρ Ημέρας - Ιούλιος
Άλλοι μήνες:
Ιούλιος Ρεκόρ36.6 (2017)
18.7 (2017)
1.0 (2021)
21.7 (2015)
44.8
(2017)
77.6
(2017)
850.6
(2013)
49.9
(2018)
13.8
(2016)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011