Καταγραφές τύπου NOAA


2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.8 29.9 16:40 12.8 5:20 1.5 5.0 0.0 3.1 37.0 20:20 NW 2 22.3 28.1 12:50 15.6 23:50 0.2 4.3 0.0 4.2 43.5 0:20 NW 3 18.9 24.6 17:00 13.2 7:10 1.3 1.9 0.0 3.9 29.0 15:50 NW 4 16.6 22.9 13:20 10.7 7:30 2.7 0.9 0.0 3.5 29.0 14:50 NW 5 14.6 21.1 14:30 8.2 4:40 4.3 0.6 0.0 4.3 30.6 13:20 NW 6 14.6 20.2 15:40 10.1 3:00 3.9 0.2 0.0 3.4 27.4 18:00 NW 7 16.6 25.9 17:30 9.3 6:20 3.4 1.6 0.0 2.6 35.4 15:30 E 8 18.2 24.5 15:50 11.6 7:20 1.9 1.8 0.0 3.2 27.4 17:20 NW 9 16.3 22.6 14:00 10.7 23:40 3.0 1.0 0.0 1.8 19.3 16:20 S 10 14.7 24.0 16:30 6.2 6:20 4.8 1.2 0.0 1.9 25.7 14:40 S 11 16.1 24.2 14:50 7.9 6:40 3.8 1.6 0.0 2.3 24.1 16:30 NW 12 14.6 20.7 14:00 8.7 6:40 4.0 0.3 0.0 5.0 38.6 15:40 NW 13 13.0 19.7 13:30 10.0 5:20 3.1 0.0 0.0 3.4 29.0 12:40 NW 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 16.8 29.9 1 6.2 10 37.7 20.4 0.0 3.3 43.5 2 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/05/21 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration