Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2023

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2023 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.8 24.9 14:40 13.1 4:10 1.9 1.4 0.0 2.9 27.4 13:10 NW 2 19.7 28.9 16:10 11.3 7:10 2.1 3.5 0.0 0.8 19.3 15:50 NE 3 21.3 28.4 16:20 15.1 6:50 0.6 3.5 0.0 1.3 22.5 18:20 NE 4 16.1 20.8 15:00 13.2 21:10 2.4 0.1 43.8 0.3 16.1 11:10 SSE 5 14.8 19.2 11:50 12.2 4:40 3.5 0.0 15.0 0.2 9.7 1:10 SSE 6 16.3 20.2 12:30 14.2 7:50 2.1 0.1 8.8 0.0 12.9 11:30 SSE 7 16.8 21.5 17:10 13.8 5:50 1.8 0.4 4.8 0.2 16.1 17:00 ESE 8 19.1 23.7 15:40 16.8 4:30 0.5 1.2 0.0 1.1 22.5 19:00 SE 9 19.7 25.3 15:50 16.4 22:50 0.5 1.9 0.0 1.3 19.3 11:00 SSE 10 19.4 25.3 14:00 15.9 6:20 0.8 1.9 0.0 1.3 27.4 16:40 S 11 18.4 24.7 16:00 11.8 23:40 1.5 1.6 0.0 1.1 19.3 11:50 S 12 18.5 27.9 16:40 11.4 0:20 2.3 2.4 0.0 1.0 16.1 13:40 NNE 13 19.0 28.1 14:40 11.6 6:10 2.2 2.9 0.0 1.3 22.5 15:10 SE 14 19.3 28.1 13:20 12.9 7:50 2.0 3.0 0.0 2.1 27.4 16:10 NW 15 19.4 27.9 15:20 12.8 7:40 1.7 2.9 0.0 1.6 22.5 16:00 NW 16 19.9 27.8 14:20 13.4 7:40 1.3 2.9 0.0 0.8 25.7 15:10 NE 17 20.1 28.1 15:20 14.1 7:00 1.1 2.9 0.0 0.8 19.3 13:10 SSE 18 19.6 26.1 14:50 14.4 7:10 0.9 2.2 0.0 0.6 17.7 13:30 NE 19 19.5 27.6 16:10 12.9 7:20 1.4 2.6 0.0 1.0 16.1 13:10 NNW 20 20.4 28.5 15:00 14.2 5:50 1.1 3.2 0.0 1.8 22.5 15:20 NNW 21 20.1 27.3 17:30 14.2 7:20 1.1 2.8 0.0 1.1 25.7 15:20 NW 22 20.9 28.7 14:30 14.8 7:40 0.8 3.4 0.0 1.4 19.3 14:50 NNW 23 21.7 31.2 14:00 14.9 6:40 0.7 4.2 0.0 1.9 24.1 14:30 NNW 24 20.9 28.4 15:40 15.4 4:50 0.6 3.2 0.0 1.6 20.9 13:10 NNW 25 18.1 23.3 12:30 13.6 00:00 1.0 0.8 0.0 1.3 29.0 14:40 NNW 26 16.3 23.4 14:20 12.8 23:50 2.5 0.5 6.6 0.2 12.9 13:30 ESE 27 14.8 22.1 14:00 12.3 00:00 3.7 0.2 9.2 0.2 9.7 13:00 ESE 28 15.3 21.7 14:40 11.8 6:00 3.2 0.2 0.2 0.2 19.3 13:50 SE 29 14.3 20.2 11:40 11.6 5:40 2.0 0.0 0.0 0.2 12.9 11:40 SSE 30 ------------------------------------------------------------------------------------- 18.5 31.2 23 11.3 2 47.3 56.2 88.4 1.0 29.0 25 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 43.79 ON 04/09/23 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration