Καταγραφές τύπου NOAA


2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για  2022

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 ------------------------------------------------------------------------------------ 22 1 8.2 -0.9 3.0 0.0 475 0 14.7 1 -9.9 26 0 1 18 0 22 2 10.7 0.5 5.1 0.0 369 0 15.5 18 -3.9 9 0 0 12 0 22 3 9.5 -0.4 3.9 0.0 445 0 18.8 31 -6.3 13 0 0 19 0 22 4 18.2 5.9 11.4 0.0 212 6 24.5 28 0.9 20 0 0 0 0 22 5 23.0 9.2 15.7 0.0 124 43 31.9 27 4.8 3 0 0 0 0 22 6 27.8 14.7 20.9 0.0 29 107 32.0 23 11.2 11 1 0 0 0 22 7 29.9 18.1 23.5 0.0 0 25 33.1 2 17.2 1 2 0 0 0 22 8 22 9 22 10 22 11 22 12 ------------------------------------------------------------------------------------ 16.6 5.2 10.4 0.0 1654 181 33.1 JUL -9.9 JAN 3 1 49 0 PRECIPITATION (mm) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20 --------------------------------------------- 22 1 47.2 0.0 18.4 29 11 6 0 22 2 102.4 0.0 37.2 1 9 7 1 22 3 58.4 0.0 24.8 5 9 6 1 22 4 37.6 0.0 22.2 18 11 4 1 22 5 15.4 0.0 6.6 2 11 2 0 22 6 19.8 0.0 13.6 16 9 2 0 22 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 22 8 22 9 22 10 22 11 22 12 --------------------------------------------- 280.7 0.0 37.2 FEB 60 27 3 WIND SPEED (km/hr) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 22 1 1.6 37.0 22 ESE 22 2 1.9 67.6 7 NW 22 3 1.9 35.4 16 NW 22 4 3.7 83.7 7 NW 22 5 2.4 38.6 23 NW 22 6 2.5 43.5 10 NW 22 7 0.9 27.4 1 NE 22 8 22 9 22 10 22 11 22 12 --------------------------------- 2.3 83.7 APR NW