Καταγραφές τύπου NOAA


2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για  2021

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 ------------------------------------------------------------------------------------ 21 1 10.2 2.5 6.4 0.0 369 1 20.6 10 -5.3 20 0 0 8 0 21 2 12.4 2.1 6.6 0.0 328 0 19.3 24 -7.7 17 0 1 8 0 21 3 11.4 1.5 6.1 0.0 378 0 16.4 29 -3.7 26 0 0 8 0 21 4 16.7 4.6 10.2 0.0 251 8 28.4 30 -2.2 10 0 0 4 0 21 5 23.0 9.7 16.1 0.0 109 42 30.7 24 6.1 23 0 0 0 0 21 6 26.5 12.8 19.3 0.0 64 95 36.1 24 5.6 2 8 0 0 0 21 7 29.7 16.4 22.8 0.0 10 124 35.3 1 13.7 19 5 0 0 0 21 8 21 9 21 10 21 11 21 12 ------------------------------------------------------------------------------------ 18.3 6.9 12.3 0.0 1508 270 36.1 JUN -7.7 FEB 13 1 28 0 PRECIPITATION (mm) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20 --------------------------------------------- 21 1 342.2 0.0 70.6 4 23 17 7 21 2 95.8 0.0 23.0 1 8 6 1 21 3 84.6 0.0 18.0 11 11 10 0 21 4 56.8 0.0 20.6 24 7 4 1 21 5 4.2 0.0 3.8 15 3 1 0 21 6 56.4 0.0 16.0 11 9 5 0 21 7 0.6 0.0 0.2 6 3 0 0 21 8 21 9 21 10 21 11 21 12 --------------------------------------------- 640.6 0.0 70.6 JAN 64 43 9 WIND SPEED (km/hr) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 21 1 3.6 62.8 26 NW 21 2 2.3 59.5 11 NW 21 3 3.2 57.9 15 NW 21 4 3.4 57.9 8 NW 21 5 4.2 45.1 20 NW 21 6 3.4 43.5 1 NW 21 7 3.2 41.8 2 NW 21 8 21 9 21 10 21 11 21 12 --------------------------------- 3.3 62.8 JAN NW