Αστραπές στην Ελλάδα
Χαρτης Αστραπών πάνω απο την Ελλάδα
Πηγή:https://www.blitzortung.org
Αστραπές πάνω από την Ευρώπη(Κινούμενη Εικόνα)
Αστραπές πάνω από την Ευρώπη(Κινούμενη Εικόνα)
Πηγή:https://www.meteox.com