Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink (6.0.3) για την καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχέιων.

Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε
FTP Ενημερώθηκε
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε
AWEKAS Ενημερώθηκε
Κάμερα Καιρού #1Ενημερώθηκε0:00:2129/09/2023 12:23
Κάμερα Καιρού #2Ενημερώθηκε0:00:1829/09/2023 12:23