Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για  2014

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 ------------------------------------------------------------------------------------ 14 1 10.9 3.6 6.6 0.0 362 0 16.0 20 0.3 30 0 0 0 0 14 2 11.8 3.3 6.9 0.0 320 0 20.2 19 0.4 26 0 0 0 0 14 3 13.6 3.6 8.0 0.0 320 0 19.8 20 -0.1 11 0 0 1 0 14 4 16.0 6.0 10.5 0.0 240 5 25.7 22 1.3 17 0 0 0 0 14 5 19.8 8.3 13.6 0.0 164 19 27.1 25 4.2 3 0 0 0 0 14 6 25.0 12.9 18.5 0.0 61 68 32.1 26 7.7 2 1 0 0 0 14 7 27.2 14.3 20.4 0.0 33 98 31.2 30 11.8 13 0 0 0 0 14 8 29.3 15.4 21.8 0.0 21 128 33.1 13 13.2 17 5 0 0 0 14 9 23.4 12.3 17.1 0.0 75 38 26.8 23 6.2 28 0 0 0 0 14 10 18.6 8.7 12.9 0.0 179 11 26.1 16 4.4 20 0 0 0 0 14 11 15.1 5.8 9.6 0.0 261 0 21.4 6 -0.2 26 0 0 1 0 14 12 11.4 3.7 7.0 0.0 352 0 19.0 1 -1.8 28 0 0 6 0 ------------------------------------------------------------------------------------ 18.6 8.2 12.8 0.0 2387 367 33.1 AUG -1.8 DEC 6 0 8 0 PRECIPITATION (mm) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20 --------------------------------------------- 14 1 142.8 0.0 50.6 25 12 10 1 14 2 65.2 0.0 14.0 28 13 8 0 14 3 107.8 0.0 32.4 3 12 9 2 14 4 109.8 0.0 23.8 16 17 9 1 14 5 41.2 0.0 12.4 15 14 6 0 14 6 31.0 0.0 14.6 15 11 3 0 14 7 18.2 0.0 12.0 19 4 2 0 14 8 2.8 0.0 2.8 6 1 1 0 14 9 83.6 0.0 18.2 25 18 8 0 14 10 126.0 0.0 48.0 24 15 10 2 14 11 57.6 0.0 27.0 7 7 5 1 14 12 177.8 0.0 44.4 28 17 14 4 --------------------------------------------- 963.7 0.0 50.6 JAN 141 85 11 WIND SPEED (km/hr) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 14 1 1.4 49.9 25 ESE 14 2 1.4 37.0 10 ESE 14 3 2.1 49.9 28 ESE 14 4 3.2 75.6 21 NW 14 5 3.2 51.5 15 NW 14 6 2.6 40.2 27 NW 14 7 3.3 37.0 9 NW 14 8 3.1 41.8 1 NW 14 9 2.4 46.7 23 NW 14 10 1.4 41.8 17 ESE 14 11 1.2 40.2 19 ESE 14 12 1.4 69.2 29 ESE --------------------------------- 2.2 75.6 APR NW