Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
2023255.0* 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------------------------255.0* 905 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202247.2 147 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.102.4 28 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.58.4 66 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.37.6 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.4 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.8 22 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.4 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.70.2 49 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 50 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.8 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.187.0 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.122.8 51 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.717.0 443 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2021342.2 147 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 39 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 14 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 31 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.276.4 115 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.383.8 210 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1571.2 410 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 158 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 58 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 22 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 92 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 70 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 149 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 72 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 327 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 255 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 88 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 73 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 33 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 174 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 100 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 124 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 39 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 62 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8  11.0 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 45 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 31 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 92 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 81 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 30 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8  43.6 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 36 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 33 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 103 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 87 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 11 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 34 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 150 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 62 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 76 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 173 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 51 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 65 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 37 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 103 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 196 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 97 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 45 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 159 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 94 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 219 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 59 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 130 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 73 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 117 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 82 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 72 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 192 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 23 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 24 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 28 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 91 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 159 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 90 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 90 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία