Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
202247.2 142 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.102.4 28 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.58.4 66 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.37.6 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.4 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.8 22 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.4 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.70.2 49 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 50 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.8 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.187.0 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8* 125 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.636.0* 512 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2021342.2 152 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 39 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 14 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 31 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.276.4 115 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.383.8 216 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1571.2 422 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 153 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 58 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 22 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 92 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 70 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 149 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 79 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 315 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 260 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 88 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 73 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 33 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 185 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 95 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 124 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 39 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 62 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8  11.0 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 31 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 57 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 36 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 92 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 81 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 30 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8  43.6 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 36 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 33 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 75 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 91 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 87 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 11 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 34 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 143 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 50 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 76 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 166 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 49 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 46 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 65 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 37 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 103 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 10 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 184 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 74 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 97 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 45 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 159 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 87 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 231 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 54 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 130 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 73 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 117 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 82 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 79 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 204 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 24 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 28 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 91 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 159 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 97 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 102 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία