Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
202247.2 142 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.102.4 28 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.58.4 66 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.37.6 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.4 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.8 22 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0* 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------280.8* 882 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2021342.2 152 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 39 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 14 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 111 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.276.4 118 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.383.8 205 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1571.2 408 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 153 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 58 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 22 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 87 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 76 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 147 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 329 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 260 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 88 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 73 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 33 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 48 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 21 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 171 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 95 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 124 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 39 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 62 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8  11.0 5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 79 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 70 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 43 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 36 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 92 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 81 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 30 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8  43.6 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 61 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 35 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 64 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 106 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 87 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 15 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 62 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 37 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 155 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 64 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 21 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 71 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 178 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 63 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 46 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 65 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 37 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 21 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 15 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 100 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8  963.8 199 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 74 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 97 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 45 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6  320.0 161 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 99 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 217 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 54 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 130 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 73 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 117 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 77 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 63 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 72 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 67 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 190 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 24 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 28 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 86 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 157 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 85 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 88 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία