Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
2023255.2 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.8 106 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.2 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.129.0 62 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.129.0* 80 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.8 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.88.4* 28 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------835.0* 329 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202247.2 147 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.102.4 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.58.4 66 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.37.6 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.4 51 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.8 28 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.4 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.70.2 50 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 53 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.8 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.187.0 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.122.8 51 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.717.0 447 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2021342.2 147 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 40 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 62 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 33 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.276.4 115 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.383.8 210 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1571.2 406 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 158 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 49 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 40 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 90 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 70 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 149 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 72 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 331 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 255 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 79 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 73 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 39 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 46 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 169 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 100 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 132 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 39 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 62 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 109 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8  11.0 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 41 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 31 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 83 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 81 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 31 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 61 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 40 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 36 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 33 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 107 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 32 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 86 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 12 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 64 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 34 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 150 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 66 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 16 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 76 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 173 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 65 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 51 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 56 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 36 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 25 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 103 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 200 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 106 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 40 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 40 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 159 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 94 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 215 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 59 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 139 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 91 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 48 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 79 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 72 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 188 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 23 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 24 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 91 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 159 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 90 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 86 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία