Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
202228.8* 159 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------------------------28.8* 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2021342.2 154 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 12 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 111 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.276.4 118 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.383.8 205 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1571.2 390 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 152 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 39 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 21 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 87 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 76 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 147 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 347 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 261 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 90 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 32 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 70 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 18 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 48 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 21 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 153 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 94 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 121 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 33 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 65 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 114 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.0 5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 79 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 70 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 37 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 95 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 87 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 34 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6  77.6 59 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 35 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 64 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 123 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 81 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 15 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 62 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 37 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 155 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 82 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4  191.6 58 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 21 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 21 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 71 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 178 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 81 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 68 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 22 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 33 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 24 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2  2.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 21 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 15 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 100 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8  963.8 216 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 75 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 94 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 62 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 23 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 41 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6  320.0 161 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 99 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 199 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 53 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 127 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 79 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 114 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 92 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 77 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 63 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 72 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 67 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 172 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 90 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 21 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 24 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 86 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 157 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 85 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 70 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία