Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
2021342.2 139.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 37.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 45.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 19.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 61.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 12.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 17.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 6.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 35.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 111 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.148.0* 1.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---1059.0* 104 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 166.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 18.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 11.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 39.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 8.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 21.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 10.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 87.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 76.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 135.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 88.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 329.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 247.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 90.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 32.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 70.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 13.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 18.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 10.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 48.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 21 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 80.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 5.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 171.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 108.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 121.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 33.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 65.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 13.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 114.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8 1.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.0 5.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 11.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 79.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 82.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 22.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 43.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 23.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 95.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 87.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 34.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 3.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 0.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 59.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 42.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 47.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 84.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 106.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 22.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 43.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 81 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 41.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 1.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 13.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 15.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 62.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 48.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 134.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 64.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 58 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 19.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 45.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 1.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 21.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 12.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 21.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 71.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 3.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 157.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 63.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 59.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 68.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 22.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 33.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 24.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 13.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 21.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 15.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 88.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 19.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 199.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 61.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 94.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 62.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 23.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 41.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 37.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 17.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6  320.0 173.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 78.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 216.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 67.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 127.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 79.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 114.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 92.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 77.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 63.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 60.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 88.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 189.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 31.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 90.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 21.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 24.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 3.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 45.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 86 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 145.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 106.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 88.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία