Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
2024128.6 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6* 6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.116.2 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.0 47 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.0* 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.8* 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.------------------418.2* 728 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2023255.2 65 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.8 106 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.2 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.129.0 65 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.129.0* 83 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.0 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.8 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.92.2 31 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.92.2* 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.37.2* 113 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.275.8* 94 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1244.0 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202247.2 142 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.102.4 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.58.4 65 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.37.6 31 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.4 47 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.8 25 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.4 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.70.2 50 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 53 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.8 60 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.187.0 35 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.122.8 58 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.717.0 430 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2021342.2 152 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 39 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 59 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 11 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 33 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 117 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.276.4 125 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.383.8 202 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1571.2 424 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 154 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 50 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 89 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 69 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 140 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 64 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 313 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 260 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 79 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 77 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 36 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 46 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 76 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 187 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 96 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 132 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 39 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 59 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 113 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8  11.0 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 73 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 77 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 46 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 59 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 36 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 84 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 81 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 27 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 61 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 40 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 42 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 90 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 32 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 87 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 34 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 12 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 64 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 44 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 158 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 48 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4  65.4 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 77 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 181 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 47 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 47 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 40 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 22 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 21 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 93 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 183 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 73 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 105 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 43 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 168 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 102 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 232 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 55 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 138 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 73 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 120 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 94 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 45 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 79 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 56 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 65 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 64 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 205 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 97 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 28 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 92 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 149 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 82 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 104 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία