Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
2023255.2 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.8 106 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.2 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.0* 31 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------------569.8* 584 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202247.2 147 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.102.4 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.58.4 66 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.37.6 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.15.4 48 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.8 22 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.4 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.70.2 49 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.0 50 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.8 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.187.0 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.122.8 51 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.717.0 437 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2021342.2 147 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 40 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 59 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 14 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.22.4 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4 31 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.6 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.276.4 115 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.383.8 210 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1571.2 416 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 158 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 49 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 22 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 92 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 70 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 149 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 72 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 321 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 255 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 79 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 26 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 73 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 33 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 10 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 179 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 100 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 132 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 39 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 62 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8  11.0 9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 51 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 31 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 83 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 81 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 31 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 37 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 36 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 33 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 97 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 32 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 86 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2  30.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 11 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 34 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 150 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 56 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4  65.4 23 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 76 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 173 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 55 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 51 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 56 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 36 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 22 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 11 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 17 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 26 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 20 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 103 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 190 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 69 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 106 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 42 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 20 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 38 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 159 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 94 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 225 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 59 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 139 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 94 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 42 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 82 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 57 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 74 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 72 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 198 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 23 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 24 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 25 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 41 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 91 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 159 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 90 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 96 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία