Προειδοποιήσεις καιρού για την Δυτική Πελοπόννησο

 Ισχύει από 26.07.2021 13:00 CET έως 26.07.2021 19:00 CET Εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες  Επίπεδο κινδύνου: Κίτρινο  english: Ηigh temperature values during the day, expected to reach 37 degrees Celsius. Ελληνικά: Υψηλές τιμές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τιμές 37 βαθμών Κελσίου. 

Αυτές οι προειδοποιήσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του © EUMETNET-METEOalarm.
Η χρήση τους γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας.
Ειναι πιθανόν να υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα δεδομένα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αυτή και στα δεδομένα που υπάρχουν στο www.meteoalarm.eu.