Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2023

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2023 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.1 17.2 14:50 5.1 6:00 8.2 0.0 0.4 1.3 20.9 15:20 ESE 2 6.9 11.5 12:40 2.3 00:00 11.4 0.0 28.6 0.2 11.3 13:20 SE 3 5.6 11.4 12:50 0.8 6:20 12.7 0.0 0.6 1.1 17.7 13:00 NW 4 7.5 13.3 13:20 3.3 23:30 10.8 0.0 4.2 0.6 17.7 16:20 SE 5 4.7 7.7 11:20 2.6 8:40 13.6 0.0 14.0 1.1 33.8 17:10 NW 6 6.6 11.2 13:10 3.4 2:00 11.7 0.0 0.6 1.8 20.9 12:40 NW 7 6.2 9.6 10:10 3.2 00:00 12.1 0.0 30.2 2.6 33.8 6:10 NNW 8 6.6 11.5 13:10 2.4 3:50 11.7 0.0 0.0 2.4 30.6 15:20 NW 9 7.6 13.9 14:00 2.2 6:20 10.7 0.0 0.0 2.7 29.0 16:10 NW 10 11.2 17.3 14:10 5.5 1:20 7.1 0.0 1.8 5.0 64.4 16:00 NW 11 11.2 14.8 14:00 8.1 23:20 7.1 0.0 4.4 6.3 49.9 2:50 NW 12 8.9 15.4 15:20 4.1 7:00 9.3 0.0 0.0 1.6 24.1 15:20 NW 13 5.8 11.2 15:30 2.3 6:30 12.5 0.0 0.0 0.8 19.3 13:10 S 14 6.6 13.4 12:00 1.3 4:30 11.7 0.0 0.0 2.1 22.5 15:00 NW 15 6.1 11.3 9:40 1.7 3:50 12.2 0.0 8.4 1.4 38.6 7:00 SE 16 6.9 12.2 13:20 4.3 00:00 11.4 0.0 13.6 0.5 14.5 15:10 NW 17 4.2 6.9 16:50 0.9 9:20 14.1 0.0 13.2 0.3 14.5 16:40 SE 18 5.6 10.8 14:10 0.5 7:00 12.7 0.0 0.0 1.8 25.7 16:10 NW 19 6.6 14.8 13:20 0.0 6:40 11.7 0.0 0.0 1.3 17.7 14:20 NW 20 8.2 16.6 13:10 1.5 5:40 10.1 0.0 0.0 1.6 19.3 14:00 NW 21 8.2 14.2 17:50 4.8 5:10 10.1 0.0 0.0 1.4 27.4 13:40 SE 22 8.6 17.1 16:10 1.8 6:10 9.7 0.0 0.0 0.8 20.9 13:20 SE 23 9.4 16.8 15:10 4.6 6:20 8.8 0.0 0.0 0.6 17.7 15:30 WNW 24 9.8 18.1 12:50 3.1 6:40 8.5 0.0 0.0 1.9 25.7 14:50 NW 25 10.4 16.7 14:20 4.4 6:50 7.8 0.0 0.0 3.4 30.6 12:20 NW 26 11.2 17.1 15:10 5.6 6:10 6.8 0.0 0.0 4.8 35.4 14:40 NW 27 10.2 17.8 12:10 3.0 7:00 8.1 0.0 0.4 5.3 57.9 23:50 NW 28 6.4 9.8 0:10 1.6 23:50 11.9 0.0 5.8 9.3 53.1 16:50 NW 29 3.1 9.1 14:40 -2.4 7:00 15.2 0.0 0.0 4.0 29.0 12:20 NW 30 6.5 12.5 15:10 0.6 2:40 11.8 0.0 0.0 4.5 33.8 16:00 NW 31 8.6 14.2 14:50 3.0 3:20 9.8 0.0 0.0 4.5 38.6 13:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 7.6 18.1 24 -2.4 29 331.6 0.0 126.2 2.5 64.4 10 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 2 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 30.20 ON 07/03/23 Days of Rain: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration