Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.4 9.2 20:30 6.3 7:30 10.8 0.0 41.4 0.5 27.4 20:40 NNW 2 7.3 12.5 13:40 4.7 7:20 11.0 0.0 0.0 0.2 8.0 13:00 ESE 3 8.2 12.8 14:40 3.1 5:00 10.1 0.0 0.0 0.5 17.7 11:20 SE 4 8.7 13.1 14:30 5.7 4:30 9.6 0.0 0.4 0.3 14.5 14:30 SE 5 9.3 14.6 14:30 7.1 23:40 9.0 0.0 0.0 0.5 12.9 14:30 SE 6 8.5 10.9 12:40 7.0 7:10 9.8 0.0 0.0 0.0 8.0 12:00 SE 7 8.7 12.8 13:10 6.2 23:40 9.7 0.0 0.0 0.3 17.7 13:10 ESE 8 8.8 14.9 13:30 5.3 4:00 9.5 0.0 0.0 0.3 20.9 14:50 SE 9 10.2 15.9 14:40 5.6 7:10 8.1 0.0 0.0 1.0 16.1 12:30 ENE 10 14.7 19.1 19:00 10.8 1:40 3.6 0.0 19.4 7.6 59.5 14:20 SE 11 11.4 14.1 0:10 6.8 19:30 6.9 0.0 45.2 6.8 74.0 1:00 NW 12 9.5 13.3 14:50 4.9 5:10 8.8 0.0 13.6 2.1 33.8 1:00 SE 13 7.9 10.8 1:10 5.7 17:40 10.4 0.0 2.8 1.0 24.1 2:20 NW 14 9.1 15.6 23:10 5.0 6:50 9.3 0.0 0.0 0.6 38.6 23:00 SE 15 13.8 17.9 15:00 9.1 22:00 4.5 0.0 0.0 2.4 43.5 0:30 ESE 16 12.4 19.6 13:50 8.0 4:50 5.9 0.1 0.0 0.3 16.1 15:30 ESE 17 15.7 21.2 15:00 10.1 23:50 3.0 0.4 0.0 2.4 29.0 8:10 NW 18 10.6 16.6 13:20 7.7 9:00 7.7 0.0 0.0 0.5 14.5 14:00 ESE 19 8.4 13.6 14:30 5.0 21:30 9.9 0.0 0.0 0.3 16.1 12:30 SSE 20 3.4 8.4 14:20 -1.8 23:40 14.9 0.0 0.0 0.8 17.7 9:40 SE 21 1.8 9.3 14:00 -2.0 1:00 16.5 0.0 0.0 0.3 11.3 10:20 ESE 22 3.6 9.1 11:50 -1.7 8:00 14.7 0.0 0.0 1.1 25.7 12:20 NW 23 6.1 10.4 15:00 2.5 23:50 12.2 0.0 0.0 1.4 25.7 14:00 NW 24 5.7 11.6 13:30 0.9 8:20 12.6 0.0 0.0 1.8 22.5 12:40 NW 25 7.6 14.7 13:30 3.7 6:10 10.7 0.0 0.0 0.5 11.3 12:20 SE 26 7.5 13.7 12:00 2.7 6:40 10.8 0.0 0.0 1.0 19.3 12:50 NW 27 8.6 14.1 13:30 5.2 21:30 9.7 0.0 0.0 0.6 19.3 15:00 NW 28 7.6 14.7 13:00 3.6 8:40 10.8 0.0 0.0 0.6 17.7 14:30 ESE 29 5.8 12.3 13:20 2.4 8:20 12.5 0.0 0.0 0.3 19.3 15:30 SE 30 5.5 11.7 13:30 1.4 7:20 12.8 0.0 0.0 0.5 14.5 12:40 NW 31 6.0 12.4 13:30 1.9 4:10 12.3 0.0 0.0 0.5 16.1 12:20 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 8.4 21.2 17 -2.0 21 307.9 0.5 122.8 1.2 74.0 11 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 3 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 45.21 ON 11/12/22 Days of Rain: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration