Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 23.9 33.7 14:20 15.0 2:10 0.7 6.3 0.0 3.7 45.1 15:40 ESE 2 18.3 24.7 0:10 12.2 22:50 1.3 1.3 0.0 9.7 51.5 3:00 NW 3 15.1 22.5 13:50 9.2 7:40 4.1 0.8 0.2 2.7 30.6 14:40 NW 4 15.4 22.2 13:30 10.7 7:30 3.6 0.7 0.2 1.6 24.1 15:30 ENE 5 13.4 20.5 13:40 8.5 7:30 5.0 0.1 0.0 0.6 17.7 13:30 ENE 6 12.9 19.1 14:40 8.2 8:10 5.4 0.0 0.0 1.1 19.3 14:20 NE 7 13.8 20.1 15:40 9.6 7:20 4.5 0.1 0.0 1.1 19.3 16:10 NE 8 14.4 22.7 15:20 9.3 8:30 4.3 0.5 0.0 2.3 24.1 17:00 NW 9 13.9 21.9 15:40 7.7 7:20 5.0 0.7 0.0 2.1 25.7 17:20 NW 10 15.2 24.2 15:10 9.1 5:10 4.1 1.0 0.0 1.8 29.0 16:30 NW 11 15.2 20.9 14:00 11.9 3:40 3.4 0.3 0.0 1.6 22.5 12:20 NW 12 14.1 20.6 15:30 9.6 8:40 4.4 0.2 0.2 1.4 24.1 15:40 ESE 13 14.1 20.6 15:50 8.6 7:50 4.5 0.2 0.4 1.4 24.1 16:30 NW 14 13.2 17.4 13:10 10.9 22:10 5.2 0.0 40.0 0.3 17.7 7:50 S 15 12.4 17.3 16:20 10.2 4:50 5.9 0.0 2.8 0.3 17.7 15:50 SE 16 13.3 19.1 16:30 9.8 20:30 5.0 0.0 0.0 0.6 16.1 13:40 SE 17 12.9 19.4 15:10 9.7 3:00 5.4 0.1 0.0 0.8 20.9 13:20 E 18 12.9 19.1 16:40 8.7 00:00 5.4 0.0 0.0 1.1 19.3 11:30 SE 19 12.3 20.1 14:50 6.8 7:40 6.2 0.2 0.0 1.0 19.3 15:30 SE 20 12.2 21.5 16:00 5.9 6:20 6.4 0.4 0.0 0.6 17.7 14:10 SE 21 12.3 19.7 16:30 7.6 23:00 6.1 0.1 0.0 1.0 19.3 13:20 SSE 22 10.9 19.8 13:40 4.1 8:10 7.5 0.1 0.0 1.0 19.3 14:40 SE 23 14.6 24.1 14:30 8.0 3:40 4.5 0.8 0.0 0.6 19.3 14:50 NW 24 17.8 26.8 14:20 11.5 8:10 2.4 1.8 0.0 1.0 20.9 16:30 SE 25 17.1 25.4 13:00 11.4 8:00 2.7 1.5 0.0 0.6 17.7 15:50 NW 26 16.1 26.8 14:00 9.7 5:40 3.8 1.6 0.0 0.6 17.7 15:30 SE 27 15.2 22.9 14:00 10.6 6:40 3.8 0.7 0.0 0.6 14.5 12:30 SE 28 14.2 19.8 14:20 9.6 7:40 4.2 0.1 0.0 0.6 20.9 14:10 S 29 13.0 19.7 14:50 8.7 22:50 5.4 0.1 0.0 0.8 17.7 10:30 NE 30 12.4 20.2 15:00 7.3 5:00 6.0 0.1 0.0 0.5 16.1 11:50 SE 31 14.2 23.4 13:40 7.2 6:40 4.9 0.8 0.0 0.5 17.7 13:20 S ------------------------------------------------------------------------------------- 14.4 33.7 1 4.1 22 141.3 20.7 43.8 1.4 51.5 2 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 40.01 ON 14/10/22 Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration