Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 20.8 29.3 14:50 12.8 5:50 1.5 4.0 0.0 2.7 24.1 13:20 NW 2 22.1 29.9 16:00 15.2 6:20 0.6 4.4 0.0 1.0 20.9 13:20 S 3 23.1 30.3 17:00 16.6 3:40 0.1 5.0 0.0 1.1 24.1 15:40 S 4 23.5 30.6 16:40 18.5 1:00 0.0 5.2 0.0 1.1 22.5 14:30 NW 5 23.4 31.4 13:50 16.1 6:10 0.3 5.4 0.0 1.8 25.7 16:50 NW 6 23.6 31.5 15:30 16.3 6:20 0.2 5.5 0.0 3.1 33.8 14:30 NW 7 20.3 26.4 13:10 15.3 00:00 0.5 2.5 0.2 2.6 29.0 14:30 ESE 8 18.5 24.7 16:50 12.5 7:20 1.9 2.1 0.2 4.8 38.6 14:40 NW 9 18.6 25.9 15:40 11.6 6:10 1.9 2.2 0.0 2.4 35.4 16:10 NW 10 17.4 24.4 12:30 12.4 00:00 1.6 0.7 3.6 2.9 43.5 12:50 NNW 11 16.1 21.8 17:30 11.2 2:20 2.7 0.5 0.6 2.7 27.4 16:20 NW 12 18.1 24.9 17:50 11.7 6:30 2.0 1.9 0.2 2.1 24.1 19:10 NNW 13 19.3 26.1 15:20 14.9 2:10 1.0 2.0 0.0 1.4 22.5 17:00 NNW 14 19.3 28.5 14:00 12.9 7:10 1.7 2.7 0.0 1.3 29.0 15:50 E 15 18.1 26.3 12:30 12.8 6:10 1.8 1.6 0.2 1.0 22.5 16:10 NNW 16 18.1 25.8 12:20 13.6 7:00 2.0 1.7 13.6 0.8 19.3 14:40 ESE 17 18.9 26.2 15:10 12.3 7:10 2.0 2.6 0.4 2.7 27.4 16:00 NW 18 19.4 25.0 12:40 14.7 3:00 0.9 2.0 0.0 1.0 33.8 15:30 NW 19 18.8 24.5 17:30 14.1 00:00 1.0 1.5 0.0 0.6 24.1 13:30 SE 20 18.0 24.1 15:50 11.6 6:50 2.1 1.8 0.0 3.7 30.6 16:10 NW 21 20.2 26.9 16:20 13.4 1:40 1.2 3.1 0.0 3.7 25.7 13:10 NW 22 22.7 30.3 15:40 15.3 6:00 0.6 5.0 0.0 2.6 27.4 16:10 NW 23 24.7 32.0 14:10 17.1 6:30 0.0 6.4 0.0 4.0 33.8 14:40 NW 24 24.4 29.4 16:20 18.5 5:10 0.0 6.2 0.0 4.3 35.4 13:50 NW 25 23.2 29.2 14:30 17.1 6:40 0.1 5.0 0.0 5.3 35.4 15:10 NW 26 24.0 29.8 16:20 17.7 4:00 0.0 5.7 0.0 5.1 35.4 18:20 NW 27 23.0 29.4 16:30 16.5 6:10 0.2 4.9 0.0 3.2 27.4 14:30 NW 28 23.3 30.9 14:00 16.2 6:20 0.2 5.3 0.0 2.3 24.1 15:20 NW 29 23.2 30.1 15:20 17.1 5:40 0.1 5.0 0.8 1.1 17.7 3:40 S 30 22.8 29.7 14:40 15.5 6:40 0.3 4.9 0.0 2.9 33.8 18:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 20.9 32.0 23 11.2 11 28.9 106.8 19.8 2.5 43.5 10 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 13.59 ON 16/06/22 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration