Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 4.2 8.3 14:50 1.2 23:30 14.1 0.0 0.0 4.0 30.6 3:40 NW 2 7.9 12.3 15:20 1.6 0:10 10.3 0.0 0.0 2.6 43.5 22:30 SE 3 9.8 11.8 20:10 6.3 23:50 8.5 0.0 39.0 3.4 45.1 1:10 NNW 4 6.8 10.4 13:40 4.1 00:00 11.5 0.0 4.4 0.2 22.5 12:50 SE 5 6.5 11.4 13:40 3.1 4:30 11.8 0.0 0.0 0.3 19.3 23:10 NW 6 9.1 11.3 13:20 5.4 00:00 9.3 0.0 39.0 2.6 33.8 3:30 SE 7 5.0 6.9 11:50 3.9 7:20 13.3 0.0 33.4 3.2 43.5 21:50 NW 8 4.4 7.7 14:50 0.9 23:30 13.9 0.0 2.0 6.0 41.8 0:40 NW 9 9.2 12.6 12:40 0.9 0:10 9.1 0.0 0.6 3.2 37.0 22:10 SE 10 6.4 11.0 0:10 4.3 14:40 11.9 0.0 46.2 4.3 48.3 11:20 NW 11 8.4 9.7 10:10 6.4 23:50 9.9 0.0 136.6 4.8 51.5 20:50 NNW 12 6.8 8.7 10:30 5.2 20:30 11.5 0.0 24.8 1.8 41.8 6:50 SE 13 3.9 6.3 0:10 0.6 00:00 14.4 0.0 12.6 1.8 33.8 4:30 NW 14 1.2 6.4 13:40 -2.3 7:10 17.2 0.0 0.0 0.3 11.3 13:50 SSE 15 2.9 8.9 13:30 0.0 22:30 15.4 0.0 0.0 0.3 9.7 12:30 SSE 16 2.4 7.7 13:10 -1.4 8:40 15.9 0.0 0.0 0.0 6.4 7:30 NW 17 2.1 7.8 14:00 -1.3 7:00 16.2 0.0 0.0 0.3 11.3 15:00 SSE 18 0.3 2.2 3:30 -0.9 20:20 18.0 0.0 4.0 0.0 11.3 17:10 SSE 19 -1.2 2.6 14:20 -4.0 23:50 19.5 0.0 2.2 1.1 14.5 13:30 ESE 20 3.2 9.1 15:10 -4.1 0:50 15.1 0.0 0.0 3.5 40.2 13:20 NW 21 3.8 7.8 13:50 -1.4 23:50 14.5 0.0 0.6 2.9 27.4 2:50 NW 22 1.6 6.2 13:20 -3.3 7:10 16.8 0.0 0.0 0.3 16.1 13:40 ESE 23 2.2 7.1 14:20 -1.7 00:00 16.1 0.0 0.0 1.4 14.5 13:30 SE 24 3.3 7.9 14:40 -3.1 5:10 15.0 0.0 0.0 4.7 37.0 21:40 NW 25 7.8 11.3 14:00 4.9 21:40 10.5 0.0 0.0 3.5 30.6 13:10 NW 26 10.7 13.3 12:10 6.0 1:00 7.6 0.0 0.0 5.3 43.5 19:50 SE 27 10.4 12.4 12:00 7.9 17:20 7.9 0.0 22.0 5.1 43.5 14:40 NW 28 8.4 10.7 1:50 4.9 00:00 9.9 0.0 13.6 0.6 32.2 0:40 SE 29 7.1 9.6 12:00 4.9 0:10 11.3 0.0 2.2 0.6 17.7 12:50 NW 30 6.6 8.8 15:10 3.9 8:10 11.7 0.0 0.6 0.3 14.5 19:00 SE 31 7.8 13.8 14:30 4.4 21:50 10.5 0.0 0.0 0.8 20.9 10:40 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 5.4 13.8 31 -4.1 20 398.5 0.0 383.8 2.2 51.5 11 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 11 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 136.60 ON 11/12/21 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 7 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration