Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.7 15.7 13:50 4.8 7:00 8.7 0.0 0.2 0.5 16.1 13:10 NW 2 13.8 17.9 12:40 9.1 00:00 4.6 0.0 14.4 3.1 41.8 7:30 SE 3 11.4 18.2 13:50 7.0 7:40 6.8 0.0 0.0 0.6 17.7 14:10 ESE 4 13.4 23.8 13:40 6.0 6:40 5.6 0.8 0.0 0.5 17.7 14:00 SE 5 17.9 26.1 13:40 13.2 5:20 2.1 1.7 0.0 1.0 20.9 12:40 SE 6 16.5 24.6 14:00 12.2 6:30 2.8 1.0 0.0 0.3 8.0 14:20 SE 7 16.1 23.7 14:00 11.4 22:40 3.0 0.7 0.0 0.3 9.7 14:10 SE 8 13.3 19.6 12:50 7.9 7:40 5.0 0.1 0.0 1.4 19.3 13:40 NW 9 12.1 17.9 14:30 6.7 7:50 6.2 0.0 0.0 0.3 12.9 11:10 NW 10 10.9 13.7 13:40 6.9 22:40 7.4 0.0 0.0 0.2 12.9 14:00 SSE 11 8.4 14.8 14:20 3.5 6:30 9.9 0.0 0.0 0.5 12.9 10:50 S 12 8.0 16.9 13:40 2.3 7:40 10.3 0.0 0.0 0.5 12.9 13:40 NW 13 8.8 15.2 14:20 3.2 6:00 9.5 0.0 0.0 0.6 16.1 13:00 NW 14 11.6 16.6 13:00 8.0 7:30 6.8 0.0 0.0 0.3 14.5 14:30 NW 15 11.2 13.6 12:50 10.1 23:20 7.1 0.0 0.6 0.0 16.1 12:20 SE 16 9.6 10.8 9:30 8.6 21:00 8.8 0.0 0.4 0.0 8.0 10:00 SE 17 9.7 13.2 13:10 6.9 23:10 8.6 0.0 0.0 0.2 8.0 11:40 S 18 8.7 12.8 12:00 5.9 2:50 9.6 0.0 3.0 0.0 9.7 6:20 NW 19 8.8 13.5 15:00 6.2 20:10 9.5 0.0 3.2 0.0 9.7 14:20 SSE 20 7.8 13.9 14:40 3.3 7:00 10.5 0.0 0.0 0.2 11.3 13:10 SE 21 8.7 15.2 14:40 5.3 5:20 9.6 0.0 0.0 0.3 16.1 13:40 SE 22 8.7 11.2 15:10 5.0 3:20 9.6 0.0 27.2 0.0 8.0 15:40 NNW 23 11.2 15.5 13:00 8.7 23:50 7.1 0.0 7.6 0.5 14.5 14:10 NW 24 9.0 10.8 10:10 7.4 00:00 9.3 0.0 0.2 0.0 8.0 15:50 SE 25 7.8 10.1 14:10 6.4 23:40 10.5 0.0 0.2 0.0 11.3 23:40 SE 26 9.4 14.1 15:20 6.3 0:40 8.8 0.0 87.6 2.6 40.2 20:40 SE 27 11.4 14.4 11:20 7.8 00:00 6.9 0.0 45.6 5.3 46.7 7:00 SE 28 12.4 16.9 00:00 7.6 0:30 5.8 0.0 7.0 7.2 53.1 6:30 NNW 29 11.2 17.7 1:30 7.6 15:50 7.1 0.0 40.0 10.9 59.5 17:10 NW 30 5.1 8.0 0:10 2.8 17:40 13.2 0.0 39.2 9.3 80.5 4:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 10.8 26.1 5 2.3 12 230.8 4.3 276.4 1.6 80.5 30 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 87.60 ON 26/11/21 Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 5 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration