Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 26.7 35.3 14:30 19.3 6:10 0.0 8.4 0.0 3.2 40.2 19:20 NW 2 22.9 27.9 15:20 16.8 4:50 0.1 4.7 0.0 8.0 41.8 14:40 NW 3 20.9 27.0 16:10 14.8 6:50 0.8 3.4 0.0 6.8 40.2 16:50 NW 4 20.4 26.7 16:10 13.8 6:40 1.3 3.4 0.0 5.5 37.0 14:00 NW 5 21.8 29.1 14:20 14.3 6:10 0.9 4.4 0.0 5.3 35.4 18:20 NW 6 23.0 30.4 13:00 15.3 6:40 0.7 5.4 0.2 2.7 30.6 17:00 NW 7 24.3 31.4 14:40 17.6 6:20 0.0 6.0 0.0 2.1 25.7 16:20 NW 8 24.9 31.7 14:50 18.0 6:20 0.0 6.6 0.0 1.1 19.3 14:10 S 9 24.4 30.6 15:00 18.7 6:00 0.0 6.1 0.0 1.1 24.1 13:50 S 10 24.4 32.9 16:30 17.4 6:10 0.0 6.2 0.0 1.6 20.9 17:10 S 11 23.3 31.0 14:40 16.8 6:50 0.1 5.1 0.0 2.9 27.4 19:10 NW 12 23.4 30.8 15:40 16.4 7:00 0.2 5.3 0.0 2.7 25.7 17:30 NW 13 24.0 32.7 14:50 16.7 6:40 0.2 5.9 0.0 2.1 27.4 17:00 NNW 14 25.3 33.3 13:50 17.7 6:40 0.0 7.0 0.0 2.7 25.7 18:30 NW 15 25.5 32.8 13:20 18.9 6:40 0.0 7.2 0.0 3.2 25.7 16:20 NW 16 22.9 29.4 13:10 17.2 00:00 0.1 4.7 0.0 4.3 33.8 15:10 NW 17 20.4 26.3 16:20 14.2 7:10 1.1 3.1 0.0 5.1 35.4 15:30 NW 18 19.7 25.3 13:50 13.9 7:00 1.0 2.3 0.0 4.8 37.0 14:00 NW 19 19.4 25.0 14:30 13.7 7:00 1.2 2.3 0.2 4.0 32.2 15:30 NW 20 20.6 25.8 13:00 14.8 6:20 0.7 3.0 0.2 4.7 35.4 16:20 NW 21 22.3 29.5 13:40 15.1 6:10 0.7 4.8 0.0 2.9 27.4 14:40 NW 22 22.9 29.0 14:20 17.6 6:20 0.0 4.6 0.0 1.6 25.7 17:00 NNW 23 22.2 28.7 16:40 15.6 6:40 0.2 4.1 0.0 0.8 16.1 11:20 NW 24 21.9 29.3 15:20 16.2 7:30 0.2 3.8 0.0 1.4 32.2 17:30 NW 25 22.3 29.3 15:40 16.2 3:30 0.4 4.4 0.0 1.1 19.3 12:50 NNE 26 24.7 32.4 16:50 19.2 0:40 0.0 6.4 0.0 1.0 22.5 14:20 S 27 27.2 35.3 15:10 19.4 5:30 0.0 8.9 0.0 1.3 17.7 15:00 NNE 28 27.4 34.8 14:40 20.5 5:50 0.0 9.2 0.0 1.1 33.8 16:20 S 29 28.4 36.9 15:40 21.2 4:30 0.0 10.1 0.0 1.9 24.1 17:50 NW 30 27.7 35.6 15:40 19.9 7:20 0.0 9.4 0.0 4.5 35.4 15:20 NW 31 27.1 35.5 14:20 19.7 6:50 0.0 8.8 0.0 4.7 41.8 16:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 23.6 36.9 29 13.7 19 9.8 174.8 0.6 3.1 41.8 2 NW Max >= 32.0: 11 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.20 ON 06/07/21 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration