Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 13.4 18.7 14:50 8.5 6:20 4.9 0.0 0.0 7.4 43.5 19:30 NW 2 12.8 20.1 14:40 5.6 6:00 5.6 0.1 0.0 4.0 33.8 15:20 NW 3 14.7 21.9 15:00 7.8 5:50 4.4 0.8 0.0 4.0 30.6 16:10 NW 4 16.6 24.3 14:40 8.6 7:00 3.4 1.7 0.0 4.0 33.8 16:20 NW 5 16.9 24.0 13:10 9.8 6:20 3.0 1.5 0.0 3.4 27.4 15:40 NW 6 17.9 24.8 14:40 11.1 7:20 2.5 2.1 0.0 5.6 35.4 16:40 NW 7 18.8 25.7 15:50 12.1 6:30 2.0 2.5 0.0 5.0 38.6 13:10 NW 8 18.6 25.0 13:00 11.8 6:50 2.0 2.2 0.0 3.9 27.4 15:40 NW 9 15.6 20.8 12:10 12.6 00:00 2.8 0.1 6.2 0.3 19.3 10:30 SSE 10 15.1 22.8 13:30 10.3 6:10 3.8 0.6 13.4 0.5 16.1 17:00 NW 11 14.9 22.7 11:50 10.8 6:00 3.7 0.3 16.0 0.3 19.3 12:00 SE 12 16.5 23.1 16:10 10.8 7:00 3.1 1.3 0.2 3.2 33.8 17:30 NW 13 16.8 23.4 14:20 10.3 6:00 2.9 1.4 0.2 3.5 37.0 17:10 NW 14 17.0 23.0 16:10 13.2 6:20 2.3 1.0 0.6 2.4 27.4 18:40 NW 15 14.6 21.2 17:20 9.8 5:50 4.0 0.2 6.4 0.6 24.1 20:20 S 16 15.6 22.5 15:10 8.7 5:10 3.7 1.0 0.0 3.4 29.0 16:20 NW 17 16.2 24.6 14:50 10.5 7:10 3.4 1.2 13.0 1.9 25.7 14:50 NNW 18 17.3 24.2 14:50 9.7 6:20 3.0 2.0 0.4 5.1 35.4 16:40 NW 19 19.4 25.7 15:50 12.4 6:00 1.6 2.7 0.0 3.7 29.0 14:50 NW 20 21.3 27.6 15:40 14.4 6:40 0.8 3.8 0.0 4.8 35.4 16:00 NW 21 21.7 28.7 13:20 15.1 6:40 0.7 4.1 0.0 3.9 33.8 16:30 NW 22 24.1 31.3 17:40 16.3 6:10 0.2 5.9 0.0 3.9 30.6 13:30 NW 23 25.1 33.3 14:50 17.2 5:30 0.1 6.8 0.0 2.7 22.5 14:50 NW 24 26.8 36.1 14:30 18.4 6:20 0.0 8.5 0.0 2.4 29.0 17:20 NW 25 27.1 33.9 14:10 19.7 6:40 0.0 8.8 0.0 3.7 30.6 17:20 NW 26 26.6 33.9 15:00 19.4 6:00 0.0 8.3 0.0 4.0 37.0 16:50 NW 27 24.8 32.0 14:30 18.2 5:10 0.0 6.5 0.0 3.9 32.2 16:30 NW 28 23.9 32.0 13:40 16.0 6:10 0.3 5.9 0.0 2.9 33.8 16:50 NW 29 24.4 33.1 15:00 16.9 7:10 0.2 6.3 0.0 3.1 40.2 16:50 NW 30 26.1 35.4 14:20 17.2 6:00 0.0 7.8 0.0 3.1 30.6 17:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 19.3 36.1 24 5.6 2 64.0 95.2 56.4 3.4 43.5 1 NW Max >= 32.0: 8 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.00 ON 11/06/21 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration