Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.7 13.2 13:40 4.8 4:10 10.6 0.0 0.0 2.6 30.6 13:40 NW 2 5.4 10.1 14:50 -0.2 00:00 12.9 0.0 0.0 0.6 16.1 11:50 S 3 5.6 14.2 15:40 -1.4 4:10 12.7 0.0 0.0 1.0 24.1 13:40 ESE 4 6.4 14.3 14:20 -0.4 6:20 11.9 0.0 0.0 2.9 29.0 14:40 NW 5 6.1 12.2 14:20 0.6 4:30 12.3 0.0 0.0 3.5 25.7 14:00 NW 6 7.4 11.7 12:30 4.0 23:50 10.9 0.0 0.0 2.9 25.7 13:30 NW 7 6.8 14.2 13:10 2.7 3:50 11.5 0.0 0.0 1.9 24.1 16:10 NW 8 6.8 13.3 12:00 2.2 5:00 11.5 0.0 0.0 1.6 20.9 13:10 NW 9 9.0 14.2 12:50 5.9 7:40 9.3 0.0 0.0 1.0 22.5 12:20 S 10 8.2 12.3 12:20 4.4 7:30 10.1 0.0 4.2 3.1 24.1 10:10 NW 11 4.8 8.1 15:30 0.1 22:50 13.5 0.0 18.0 5.0 41.8 3:10 NW 12 3.9 10.6 14:30 -2.3 7:00 14.4 0.0 0.0 4.3 30.6 15:50 NW 13 6.5 11.3 12:10 1.1 6:00 11.8 0.0 0.0 2.9 29.0 11:00 NW 14 7.2 12.6 15:00 3.6 22:50 11.1 0.0 0.0 2.4 24.1 15:40 NW 15 5.4 9.4 5:50 1.8 00:00 12.8 0.0 11.4 8.7 57.9 19:10 NW 16 4.0 8.1 13:20 0.4 1:30 14.3 0.0 12.2 10.5 46.7 4:50 NW 17 4.2 7.7 12:50 1.7 17:20 14.1 0.0 2.8 9.2 48.3 10:00 NW 18 4.2 8.8 13:40 2.3 18:10 14.1 0.0 2.6 6.0 38.6 5:20 NW 19 6.4 11.3 14:50 2.9 0:10 11.9 0.0 7.4 3.5 35.4 7:40 NW 20 8.6 12.2 12:10 4.6 0:10 9.7 0.0 2.8 1.9 22.5 11:30 NW 21 10.4 16.3 15:20 4.2 6:00 7.8 0.0 0.0 1.0 20.9 0:20 SE 22 7.3 12.1 1:40 2.8 23:40 11.0 0.0 15.2 3.4 49.9 15:40 NW 23 3.4 5.7 10:50 1.4 21:40 14.9 0.0 6.4 0.2 16.1 15:50 ESE 24 3.2 8.5 13:50 -0.8 4:10 15.1 0.0 0.0 2.9 35.4 14:50 NW 25 2.7 8.3 14:30 -1.8 23:50 15.6 0.0 0.0 1.1 19.3 17:00 S 26 2.6 9.2 13:10 -3.7 7:10 15.7 0.0 0.0 3.5 33.8 16:40 NW 27 4.6 11.2 14:10 -1.0 7:00 13.7 0.0 0.0 3.2 32.2 15:20 NW 28 6.9 13.9 14:50 0.2 7:30 10.9 0.0 0.0 4.0 30.6 15:20 NW 29 9.0 16.4 16:20 2.3 7:40 9.3 0.0 0.0 2.6 24.1 14:30 NW 30 8.7 13.0 16:50 3.4 23:50 9.6 0.0 0.0 0.8 24.1 17:20 NE 31 5.2 10.5 17:30 1.9 00:00 13.1 0.0 1.6 1.1 32.2 12:40 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 16.4 29 -3.7 26 378.0 0.0 84.6 3.2 57.9 15 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 8 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 18.01 ON 11/03/21 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration