Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 4.7 10.9 15:00 -0.7 6:00 13.6 0.0 0.0 3.4 30.6 14:40 NW 2 10.2 17.5 14:10 3.0 1:40 8.1 0.0 0.0 3.2 37.0 16:10 NW 3 14.5 18.5 13:50 11.1 00:00 3.8 0.0 0.0 3.4 33.8 8:00 NW 4 8.8 12.1 1:00 3.8 00:00 9.5 0.0 15.6 3.5 27.4 12:10 NW 5 6.3 10.6 15:20 3.5 00:00 12.0 0.0 0.4 4.2 29.0 15:30 NW 6 6.9 12.9 16:30 2.6 1:50 11.3 0.0 0.0 3.1 25.7 12:00 NW 7 10.7 15.5 12:50 3.9 1:30 7.6 0.0 0.0 2.3 49.9 13:10 SE 8 8.8 12.9 1:50 4.9 00:00 9.5 0.0 25.2 2.9 27.4 1:50 NW 9 5.4 6.8 13:20 3.9 3:20 12.9 0.0 6.6 5.1 35.4 18:30 NW 10 5.9 9.9 13:20 1.5 7:00 12.4 0.0 0.6 4.3 32.2 14:00 NW 11 6.3 11.5 11:20 2.1 7:50 12.0 0.0 0.0 1.4 22.5 15:10 NW 12 9.0 17.6 16:00 1.7 6:20 9.3 0.0 0.0 0.6 17.7 12:40 SE 13 12.8 20.7 13:30 6.9 7:10 5.8 0.2 0.0 1.3 20.9 14:00 NW 14 12.7 20.4 13:00 7.6 6:30 5.9 0.2 0.0 2.1 27.4 14:50 NW 15 11.4 18.3 13:10 6.1 6:50 6.9 0.0 1.6 2.4 29.0 14:30 NW 16 3.6 7.2 0:10 -0.4 21:50 14.7 0.0 18.0 0.6 16.1 16:20 SE 17 4.8 14.3 15:30 -1.9 5:20 13.5 0.0 0.0 1.1 19.3 12:30 SE 18 7.6 16.8 14:30 -0.1 7:00 10.7 0.0 0.0 1.1 22.5 14:50 NW 19 6.9 14.4 16:10 1.3 6:10 11.4 0.0 0.0 0.6 20.9 14:30 S 20 8.6 17.4 16:10 1.3 6:00 9.7 0.0 0.0 0.5 20.9 13:20 S 21 10.1 17.2 14:40 4.2 7:40 8.2 0.0 0.0 1.8 20.9 11:50 NW 22 9.2 12.8 14:30 5.9 5:10 9.1 0.0 0.0 0.3 16.1 11:40 NW 23 8.6 10.7 13:50 7.3 6:20 9.8 0.0 6.4 0.5 17.7 22:20 NW 24 6.1 9.7 15:20 0.7 00:00 12.3 0.0 2.4 6.0 37.0 11:30 NW 25 5.5 10.6 12:00 0.4 2:40 12.8 0.0 12.6 0.3 17.7 10:10 ESE 26 7.0 10.2 14:10 3.6 4:10 11.3 0.0 4.0 0.0 12.9 11:00 SSE 27 5.7 8.8 13:20 1.6 23:40 12.6 0.0 10.2 1.1 30.6 14:20 NW 28 5.8 12.3 13:00 1.6 0:30 12.5 0.0 7.2 0.5 24.1 13:10 ESE 29 7.5 13.2 18:30 4.4 9:00 10.3 0.0 1.4 2.3 25.7 14:40 NW 30 8.4 16.1 17:10 2.7 7:10 9.8 0.0 0.0 0.6 22.5 15:40 SE 31 9.4 15.5 14:40 4.1 6:10 8.9 0.0 0.0 2.1 24.1 16:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 8.0 20.7 13 -1.9 17 318.2 0.4 112.2 2.0 49.9 7 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 4 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 25.20 ON 08/03/20 Days of Rain: 14 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration