Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.9 10.4 14:30 -1.9 4:30 15.4 0.0 0.0 0.3 14.5 13:20 S 2 1.3 5.1 13:40 -1.5 22:10 17.0 0.0 3.4 0.5 19.3 12:10 ESE 3 2.1 8.6 14:40 -1.8 0:20 16.2 0.0 0.0 1.3 16.1 14:00 SE 4 3.6 11.4 13:20 -0.8 4:10 14.7 0.0 0.0 0.3 14.5 13:20 ESE 5 3.9 7.1 5:50 0.3 00:00 14.4 0.0 15.8 0.2 19.3 5:50 NW 6 0.6 3.4 13:30 -0.7 7:50 17.7 0.0 0.6 0.6 17.7 19:30 SE 7 0.6 5.8 14:50 -2.9 6:10 17.8 0.0 0.0 1.8 22.5 13:20 SE 8 0.4 5.5 14:00 -3.2 5:20 17.9 0.0 0.0 1.0 20.9 12:30 SE 9 2.5 9.7 13:50 -1.5 4:30 15.8 0.0 0.0 0.5 16.1 1:20 SE 10 3.6 12.0 12:50 -0.7 5:10 14.7 0.0 0.0 0.5 16.1 14:00 NW 11 4.1 11.2 14:00 0.1 7:40 14.2 0.0 0.0 0.3 14.5 15:20 NW 12 4.4 9.6 15:30 1.3 7:10 13.9 0.0 0.0 0.2 9.7 3:40 SE 13 5.2 10.7 13:20 2.2 0:20 13.1 0.0 0.0 0.2 11.3 11:30 SSE 14 5.8 11.6 12:40 2.2 4:40 12.5 0.0 0.0 0.5 19.3 14:00 NW 15 5.9 12.6 14:50 2.0 00:00 12.4 0.0 0.0 0.2 17.7 14:10 S 16 5.3 13.2 14:50 1.4 5:10 12.9 0.0 0.0 0.6 16.1 12:50 SE 17 4.8 11.7 13:50 0.6 21:30 13.5 0.0 0.0 0.3 24.1 15:00 ESE 18 2.4 10.1 14:50 -1.1 7:40 15.8 0.0 0.0 0.8 16.1 12:00 SE 19 -0.9 -0.3 0:20 -1.6 4:20 4.3 0.0 0.0 0.2 6.4 0:10 E 20 21 22 3.0 3.8 19:30 1.8 23:20 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- 23 5.4 15.9 14:10 0.4 3:20 12.9 0.0 0.0 0.2 14.5 14:20 SE 24 4.1 10.5 13:20 -0.4 5:40 14.3 0.0 0.0 1.1 22.5 14:50 NW 25 6.2 9.8 13:30 2.4 4:20 12.1 0.0 0.2 1.9 25.7 14:10 NW 26 6.6 11.4 18:00 2.8 8:00 11.8 0.0 1.6 0.5 25.7 17:20 NW 27 7.4 10.2 6:50 4.9 19:00 10.9 0.0 8.6 2.7 27.4 4:30 NW 28 7.1 10.3 13:40 4.5 7:40 11.3 0.0 0.0 6.0 40.2 10:40 NW 29 9.1 12.0 15:00 4.7 3:20 9.2 0.0 0.0 5.3 43.5 13:30 NW 30 8.1 11.4 13:20 4.0 21:20 10.3 0.0 5.6 5.1 35.4 3:30 NW 31 5.3 10.9 13:50 1.4 4:30 13.0 0.0 0.0 3.5 35.4 13:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 4.2 15.9 23 -3.2 8 383.6 0.0 35.8 1.3 43.5 29 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 1 Min <= 0.0: 12 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 15.80 ON 05/01/20 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration