Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 22.5 28.0 12:50 17.3 6:50 0.1 4.3 0.0 1.8 25.7 17:20 NW 2 22.2 27.6 12:20 17.4 5:40 0.1 4.0 0.8 0.8 19.3 13:40 NW 3 22.5 29.1 15:50 17.2 7:00 0.1 4.3 0.0 0.8 22.5 13:40 S 4 22.7 28.3 17:20 18.3 5:50 0.0 4.4 0.0 1.1 17.7 11:30 NE 5 22.6 29.1 17:20 17.7 6:10 0.0 4.3 0.0 1.6 19.3 11:30 NE 6 21.6 29.3 15:40 15.6 6:50 0.6 3.9 0.0 1.3 22.5 13:30 SE 7 21.8 29.4 16:00 15.1 6:30 0.6 4.1 0.0 1.6 22.5 18:20 NW 8 23.1 30.8 17:00 15.6 6:30 0.4 5.2 0.0 1.0 25.7 16:50 NW 9 23.3 28.9 16:00 18.4 4:00 0.0 5.0 0.0 1.3 22.5 14:20 S 10 22.4 28.4 17:00 18.2 7:00 0.0 4.2 0.0 1.8 19.3 13:20 NE 11 22.3 28.4 17:10 17.1 7:00 0.0 4.0 0.0 1.3 19.3 13:40 NE 12 21.6 28.4 17:00 15.2 3:30 0.6 3.9 0.0 0.6 16.1 12:40 S 13 21.7 28.8 15:30 14.9 6:20 0.5 3.9 0.0 2.1 24.1 16:00 NW 14 22.1 29.6 13:20 15.6 6:40 0.6 4.3 0.0 3.2 30.6 16:40 NW 15 21.5 27.9 16:00 16.4 7:30 0.4 3.6 0.0 1.9 29.0 18:00 NW 16 19.2 27.0 15:40 15.7 6:00 0.8 1.7 2.6 1.1 25.7 14:30 NNW 17 19.4 26.0 17:10 13.7 6:50 1.5 2.6 0.4 1.9 20.9 17:10 NW 18 21.7 29.4 15:00 14.9 6:30 0.8 4.2 0.0 1.4 19.3 11:50 NW 19 23.0 29.6 16:40 16.6 6:00 0.2 4.9 0.0 1.8 25.7 15:40 ESE 20 23.4 29.3 16:50 18.5 23:40 0.0 5.2 0.0 1.6 20.9 11:00 NE 21 21.8 29.4 16:40 16.6 7:50 0.3 3.8 0.0 1.0 24.1 15:50 NW 22 21.4 29.3 16:10 15.7 7:30 0.4 3.6 0.0 1.3 25.7 14:40 NW 23 21.9 28.7 17:10 16.3 5:40 0.3 3.9 0.0 1.1 22.5 13:20 NW 24 20.8 27.3 12:20 16.2 7:00 0.4 2.9 0.0 1.6 24.1 16:10 NW 25 19.7 25.8 13:40 15.3 5:50 0.7 2.0 1.4 1.0 25.7 13:50 NW 26 19.3 25.0 12:10 15.8 6:30 0.6 1.7 5.6 2.3 24.1 12:40 NW 27 18.7 24.7 13:10 14.9 7:30 1.2 1.6 0.2 3.1 27.4 13:30 NW 28 19.9 26.1 16:10 14.9 7:20 0.8 2.4 0.0 1.0 20.9 17:40 S 29 22.6 29.1 17:00 18.0 7:30 0.0 4.3 0.0 1.0 17.7 14:10 NE 30 22.3 30.2 16:40 15.6 7:00 0.4 4.5 0.0 1.1 17.7 15:20 ESE 31 21.7 30.1 17:00 14.9 7:30 0.7 4.2 0.0 1.0 20.9 12:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 21.6 30.8 8 13.7 17 13.3 116.9 11.0 1.5 30.6 14 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 5.59 ON 26/08/18 Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration