Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 6.6 10.4 14:50 3.2 7:50 11.8 0.0 0.0 3.2 37.0 13:30 NW 2 9.3 11.9 14:50 7.1 8:00 8.9 0.0 0.0 4.5 43.5 16:10 NW 3 10.2 12.9 7:50 8.1 3:10 8.1 0.0 19.8 7.6 45.1 14:50 NW 4 7.3 11.8 2:30 1.2 00:00 11.0 0.0 16.6 4.0 48.3 3:20 NW 5 4.9 13.0 14:30 -0.4 8:30 13.4 0.0 0.0 1.0 17.7 16:00 SSE 6 6.1 12.9 15:00 1.2 6:20 12.2 0.0 0.0 1.3 19.3 12:10 SE 7 9.4 14.6 13:50 3.8 6:10 8.9 0.0 0.4 1.9 27.4 00:00 SE 8 7.4 11.5 0:10 2.7 6:40 10.9 0.0 1.8 6.3 37.0 12:20 NW 9 7.2 10.7 15:50 4.8 7:50 11.1 0.0 0.8 0.6 17.7 13:10 NW 10 6.8 10.0 11:30 5.6 15:50 11.5 0.0 59.8 0.5 27.4 10:00 SE 11 5.8 7.2 12:10 3.4 23:30 12.5 0.0 20.2 7.9 46.7 6:30 NW 12 4.4 7.4 13:00 1.6 8:30 13.9 0.0 0.4 3.4 29.0 3:10 NW 13 5.5 8.6 13:20 1.6 6:40 12.8 0.0 16.4 3.1 53.1 00:00 NW 14 4.5 7.9 13:30 2.2 22:40 13.8 0.0 16.8 7.4 51.5 0:10 NW 15 3.2 5.6 12:40 2.1 7:10 15.1 0.0 10.2 0.2 14.5 13:00 SSE 16 4.3 10.1 15:40 1.7 20:50 14.0 0.0 0.0 0.6 24.1 13:50 SE 17 5.6 13.8 14:10 0.1 7:40 12.7 0.0 0.0 1.0 16.1 12:30 ESE 18 5.3 10.3 13:20 0.8 7:40 13.0 0.0 0.0 1.8 20.9 14:00 NW 19 6.6 9.9 14:30 4.8 4:00 11.7 0.0 3.0 0.2 14.5 13:10 SE 20 5.1 6.4 12:10 3.8 8:00 13.2 0.0 7.8 0.0 9.7 8:20 SE 21 6.5 10.8 12:20 4.3 1:00 11.8 0.0 9.6 0.3 17.7 12:30 SE 22 7.2 11.2 13:40 4.7 23:50 11.1 0.0 1.0 0.8 16.1 14:00 NW 23 7.8 14.2 13:20 3.1 8:10 10.5 0.0 0.0 0.5 16.1 14:20 SE 24 5.8 8.4 16:20 4.1 9:30 12.5 0.0 28.6 0.6 24.1 17:30 SE 25 5.8 9.3 11:30 4.2 7:40 12.5 0.0 5.8 0.3 12.9 10:20 SSE 26 4.4 6.8 15:20 0.8 6:00 13.9 0.0 30.2 4.3 40.2 21:10 NW 27 7.1 10.3 13:20 3.7 1:40 11.3 0.0 4.8 7.2 51.5 13:30 NW 28 3.7 8.8 1:00 -1.1 00:00 14.6 0.0 1.0 15.4 56.3 11:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 6.2 14.6 7 -1.1 28 338.7 0.0 255.0 3.1 56.3 28 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 2 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 59.79 ON 10/02/18 Days of Rain: 20 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration