Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.6 11.7 14:00 8.3 23:00 8.7 0.0 0.0 0.0 9.7 11:40 SSE 2 9.0 14.6 13:50 5.3 8:20 9.3 0.0 0.0 1.9 27.4 14:20 NW 3 9.0 14.5 15:50 6.0 4:00 9.3 0.0 0.0 1.3 20.9 13:00 NW 4 9.3 13.6 15:10 5.9 7:20 9.0 0.0 0.4 0.2 14.5 15:00 SSE 5 8.5 15.0 14:50 4.6 7:20 9.8 0.0 0.0 0.6 19.3 14:10 ESE 6 9.2 16.8 12:50 3.6 6:50 9.1 0.0 0.0 0.6 17.7 13:50 NW 7 12.2 20.3 13:10 7.7 5:50 6.2 0.1 0.0 0.8 16.1 15:20 SE 8 9.9 14.6 15:20 7.4 7:20 8.4 0.0 22.2 0.3 35.4 6:50 SE 9 8.8 13.3 11:00 5.6 7:50 9.5 0.0 0.2 0.8 20.9 12:30 NW 10 8.0 14.6 14:00 3.8 7:10 10.3 0.0 0.2 0.5 19.3 14:00 SE 11 11.1 18.4 13:40 6.0 3:10 7.2 0.0 0.0 1.3 29.0 15:20 NW 12 11.4 20.1 13:10 7.3 7:50 7.0 0.1 0.0 0.8 20.9 13:00 NW 13 11.2 16.3 14:30 7.3 23:50 7.1 0.0 0.8 0.5 25.7 15:20 SSE 14 10.8 16.1 12:50 6.7 4:30 7.5 0.0 8.4 0.2 20.9 23:50 ESE 15 11.1 13.9 15:40 9.3 2:30 7.2 0.0 19.2 0.5 38.6 1:30 SE 16 12.3 14.6 13:20 9.8 8:10 6.0 0.0 23.6 0.3 27.4 18:50 SE 17 9.8 12.8 14:10 7.3 6:30 8.5 0.0 20.4 0.3 20.9 2:00 SE 18 9.6 13.7 11:20 7.6 6:30 8.7 0.0 9.4 0.3 17.7 13:50 SSE 19 9.2 12.2 12:20 7.9 00:00 9.1 0.0 22.4 4.0 54.7 6:40 NW 20 6.4 8.6 11:00 1.7 00:00 11.9 0.0 16.4 5.3 49.9 13:50 NW 21 3.4 9.6 14:50 -0.2 5:00 14.8 0.0 0.0 1.3 24.1 14:00 SE 22 5.4 12.8 13:00 0.6 2:50 12.9 0.0 0.0 1.0 19.3 13:10 ESE 23 6.7 13.7 12:20 2.3 8:10 11.6 0.0 0.0 0.3 14.5 12:20 SSE 24 6.9 12.5 12:10 2.8 4:50 11.4 0.0 0.0 1.4 19.3 12:20 NW 25 7.3 12.6 12:20 2.8 8:20 11.0 0.0 0.2 1.1 19.3 12:20 NW 26 8.4 13.4 14:50 4.4 7:10 9.8 0.0 0.2 0.6 22.5 12:20 NW 27 7.6 11.1 1:20 4.3 00:00 10.7 0.0 46.0 3.9 46.7 20:10 NW 28 4.5 7.2 14:10 2.7 8:00 13.8 0.0 2.2 4.3 37.0 16:20 NW 29 5.4 11.1 12:10 1.3 6:40 12.9 0.0 0.0 1.3 24.1 00:00 NW 30 12.2 14.3 23:10 8.8 1:30 6.2 0.0 1.8 5.1 35.4 15:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 8.8 20.3 7 -0.2 21 284.8 0.2 194.0 1.4 54.7 19 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 1 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 46.00 ON 27/11/17 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 5 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration