Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.5 8.3 13:20 -2.7 8:30 16.8 0.0 0.0 1.0 20.9 14:00 ESE 2 6.7 10.8 15:10 0.3 0:40 11.6 0.0 0.0 5.0 41.8 11:00 NW 3 8.8 14.4 13:40 5.8 22:50 9.5 0.0 0.0 1.0 27.4 14:20 NW 4 7.3 11.3 14:10 4.2 5:30 11.0 0.0 0.6 0.2 12.9 11:40 SE 5 6.8 8.2 14:10 5.5 00:00 11.5 0.0 0.0 0.0 9.7 11:00 SE 6 7.2 9.5 16:00 4.9 2:20 11.1 0.0 7.0 0.0 6.4 4:50 WNW 7 7.7 11.0 12:50 5.4 6:50 10.6 0.0 0.0 0.2 11.3 12:00 SSE 8 4.8 9.3 14:30 0.1 00:00 13.5 0.0 0.0 0.8 14.5 15:00 SE 9 3.6 10.2 13:50 -0.5 2:50 14.7 0.0 0.0 1.0 19.3 14:30 NW 10 5.7 14.3 14:20 0.9 7:20 12.6 0.0 0.0 0.5 11.3 15:10 ESE 11 6.7 11.8 12:50 2.9 7:50 11.6 0.0 0.0 1.6 19.3 13:30 NW 12 7.9 10.2 10:50 5.2 1:10 10.3 0.0 0.0 5.6 29.0 13:40 NW 13 5.7 9.6 14:00 0.2 23:40 12.6 0.0 0.0 1.1 20.9 0:40 NW 14 1.6 6.8 13:50 -0.7 23:40 16.7 0.0 0.0 1.1 17.7 11:10 SE 15 4.4 8.8 14:30 -0.6 1:20 13.9 0.0 0.0 2.3 24.1 10:40 NW 16 3.2 6.1 12:50 0.3 22:00 15.1 0.0 0.0 0.2 12.9 13:40 SE 17 0.7 2.7 14:50 -2.4 22:20 17.6 0.0 0.0 0.6 16.1 17:30 S 18 0.8 9.3 14:00 -4.0 8:30 17.5 0.0 0.0 1.1 12.9 13:10 SE 19 2.1 10.9 13:40 -2.3 7:50 16.2 0.0 0.0 0.5 11.3 14:40 SE 20 3.1 8.5 14:00 -1.8 6:50 15.2 0.0 0.0 0.0 6.4 3:00 E 21 2.6 6.2 14:50 0.4 18:50 15.7 0.0 0.0 0.8 20.9 14:30 S 22 1.1 4.7 14:40 -0.7 22:10 17.2 0.0 0.0 1.0 17.7 14:20 SSE 23 2.4 7.2 13:50 -0.2 3:10 15.9 0.0 0.0 1.3 17.7 7:40 SSE 24 3.2 10.2 13:50 -0.7 23:50 15.1 0.0 0.0 1.0 17.7 13:20 SE 25 3.4 10.3 12:00 -1.7 5:40 14.9 0.0 0.0 1.3 20.9 13:40 ESE 26 4.3 10.9 13:50 0.5 8:10 14.0 0.0 0.0 1.3 16.1 15:40 ESE 27 6.1 12.1 12:40 2.2 3:10 12.2 0.0 0.0 1.1 19.3 14:20 ESE 28 2.4 5.8 0:10 -1.6 23:50 15.9 0.0 15.8 0.3 17.7 2:20 SE 29 -0.9 1.9 15:40 -3.7 4:10 19.2 0.0 0.0 0.6 19.3 12:00 SE 30 -1.1 0.3 0:10 -3.6 23:30 19.4 0.0 0.0 0.3 16.1 11:40 SSE 31 -2.5 0.8 14:30 -5.3 7:10 20.8 0.0 0.0 0.5 11.3 10:20 E ------------------------------------------------------------------------------------- 3.8 14.4 3 -5.3 31 450.2 0.0 23.4 1.1 41.8 2 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 16 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 15.80 ON 28/12/16 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration