Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 14.6 22.3 14:10 8.9 6:00 4.6 0.8 0.0 1.9 22.5 15:00 NW 2 16.7 24.4 14:20 11.0 4:50 3.0 1.4 0.0 0.6 17.7 13:30 E 3 17.8 22.8 14:40 13.2 7:00 1.6 1.1 0.0 4.5 35.4 15:40 NW 4 17.0 22.2 14:30 12.1 8:20 2.2 0.9 0.0 5.8 41.8 16:30 NW 5 15.1 19.6 13:40 11.2 23:40 3.3 0.1 0.0 5.3 38.6 14:10 NW 6 12.7 18.2 13:40 7.9 8:10 5.6 0.0 0.0 3.2 30.6 14:40 NW 7 12.6 20.2 16:30 7.3 5:50 6.0 0.2 34.6 2.7 69.2 20:20 NW 8 14.1 18.1 14:20 10.3 23:30 4.2 0.0 0.2 5.0 35.4 14:30 NW 9 12.7 19.3 15:10 6.2 8:10 5.7 0.1 0.0 2.3 27.4 14:20 SE 10 13.1 18.7 13:30 8.3 6:20 5.2 0.0 0.8 0.5 16.1 13:30 NW 11 15.6 21.5 14:20 10.1 5:20 3.1 0.4 20.4 2.9 41.8 10:50 SE 12 15.8 19.0 11:40 10.4 23:00 2.5 0.0 4.4 6.4 53.1 12:00 NW 13 10.7 17.2 16:40 6.8 8:00 7.6 0.0 0.0 2.6 25.7 12:40 ESE 14 13.7 24.8 14:10 6.8 1:20 5.6 1.0 0.0 0.6 17.7 14:30 SE 15 15.7 24.3 15:00 9.8 8:40 3.6 1.1 0.0 0.6 12.9 15:20 SE 16 16.3 23.8 13:50 11.2 7:30 3.0 1.0 0.0 1.4 25.7 15:20 NW 17 15.1 21.5 16:40 11.2 8:00 3.7 0.5 0.0 0.5 17.7 14:50 ESE 18 12.0 17.1 15:40 7.6 00:00 6.3 0.0 0.0 0.5 16.1 16:10 S 19 11.0 16.3 12:40 6.4 8:50 7.3 0.0 0.0 1.1 20.9 13:30 NW 20 12.9 17.3 15:40 10.2 6:30 5.3 0.0 0.0 0.0 14.5 15:40 S 21 12.7 13.8 15:10 11.6 2:20 5.6 0.0 16.8 0.0 0.0 --- --- 22 12.6 18.1 9:30 10.5 23:40 5.7 0.0 19.8 0.5 56.3 9:50 SE 23 14.2 20.1 13:50 10.3 0:20 4.3 0.2 0.8 0.0 17.7 15:10 ESE 24 14.8 20.8 15:00 11.2 23:00 3.7 0.2 0.2 0.0 0.0 --- --- 25 12.7 20.3 15:20 8.3 7:00 5.8 0.2 0.2 0.0 17.7 15:40 SSE 26 13.6 23.3 15:10 8.4 6:50 5.2 0.5 0.0 0.6 24.1 16:20 NW 27 12.9 14.2 14:10 10.8 23:50 5.3 0.0 7.0 0.0 6.4 4:20 SE 28 10.0 11.4 13:50 9.1 9:10 8.3 0.0 3.6 0.0 12.9 14:30 NNE 29 10.6 16.1 16:20 7.9 23:50 7.7 0.0 0.4 0.0 16.1 14:30 S 30 11.7 16.8 13:10 7.6 2:00 6.6 0.0 0.4 0.0 0.0 --- --- 31 10.1 11.6 0:10 8.1 00:00 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 --- --- ------------------------------------------------------------------------------------- 13.6 24.8 14 6.2 9 155.8 9.9 109.6 1.6 69.2 7 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 34.59 ON 07/10/16 Days of Rain: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration