Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 24.7 31.1 15:00 18.3 7:40 0.0 6.4 0.0 4.3 35.4 17:00 NW 2 23.3 29.7 14:30 17.1 7:10 0.1 5.0 0.0 6.0 40.2 15:10 NW 3 22.4 29.6 13:00 15.8 6:20 0.3 4.4 2.0 2.1 27.4 14:40 NW 4 24.4 31.1 17:20 19.6 7:40 0.0 6.1 0.0 1.1 19.3 15:20 ENE 5 24.1 31.1 16:10 18.1 5:50 0.0 5.8 0.0 1.6 20.9 13:10 ESE 6 23.6 30.3 16:10 17.0 7:10 0.1 5.4 0.0 3.4 30.6 17:20 NW 7 24.1 31.2 15:10 17.5 6:20 0.0 5.8 0.0 1.1 32.2 12:50 E 8 22.5 28.1 15:10 18.5 23:50 0.0 4.2 16.8 1.3 22.5 17:00 NW 9 20.8 27.3 13:30 17.4 23:40 0.1 2.5 0.8 1.0 25.7 14:50 NW 10 21.7 28.7 15:50 15.8 7:10 0.6 4.0 0.0 3.1 29.0 18:10 NW 11 22.1 28.2 14:20 16.8 7:10 0.2 4.0 0.0 5.0 38.6 16:00 NW 12 20.7 26.7 13:50 15.5 6:20 0.7 3.1 0.0 6.8 43.5 14:50 NW 13 20.1 25.2 15:50 16.3 23:10 0.4 2.2 0.0 1.0 19.3 13:30 SE 14 19.0 25.3 16:40 14.3 4:10 1.3 2.0 0.0 1.4 25.7 11:10 NW 15 20.4 29.0 17:30 12.8 4:20 1.2 3.3 0.0 1.4 20.9 14:10 NW 16 22.3 30.1 15:50 15.7 4:20 0.4 4.4 0.0 2.7 27.4 17:40 NW 17 21.7 29.3 12:50 14.9 7:00 0.7 4.1 0.0 4.5 38.6 17:00 NW 18 20.7 27.5 14:20 13.7 7:00 0.9 3.4 0.0 3.5 32.2 14:30 NW 19 21.3 28.4 12:50 14.3 6:30 0.9 3.9 0.0 3.2 32.2 15:50 NW 20 20.9 29.5 15:10 16.0 7:40 0.4 3.0 1.6 1.1 30.6 13:20 NW 21 23.5 31.1 17:30 17.4 6:50 0.1 5.2 0.0 1.4 27.4 15:10 NW 22 22.8 29.6 13:50 16.3 7:50 0.3 4.8 0.0 4.5 35.4 16:40 NW 23 20.2 29.7 12:30 15.8 23:10 0.8 2.7 10.6 1.3 22.5 15:30 ESE 24 20.1 26.1 15:50 15.8 5:50 0.7 2.5 0.2 0.6 22.5 14:50 ESE 25 21.8 25.7 16:00 19.0 00:00 0.0 3.5 0.0 1.3 22.5 12:50 SSW 26 21.2 26.9 17:00 17.8 7:30 0.0 2.9 0.0 1.4 22.5 11:20 ESE 27 20.4 26.4 16:00 16.3 7:20 0.4 2.5 0.0 2.1 20.9 13:50 NE 28 19.4 26.6 14:50 13.1 7:30 1.4 2.5 0.0 2.4 29.0 18:50 NW 29 19.7 26.4 13:50 13.3 7:10 1.5 2.9 0.0 4.7 37.0 17:40 NW 30 21.1 28.0 15:30 14.7 7:40 0.9 3.7 0.0 3.4 32.2 15:00 NW 31 22.1 29.0 14:40 15.9 7:20 0.5 4.3 0.0 2.9 29.0 17:40 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 21.7 31.2 7 12.8 15 14.9 120.7 32.0 2.6 43.5 12 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.79 ON 08/08/16 Days of Rain: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration