Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.3 27.0 15:20 15.3 6:50 0.6 3.6 0.0 4.0 27.4 14:20 NW 2 22.3 28.2 14:10 16.2 6:30 0.3 4.3 0.0 4.7 37.0 15:30 NW 3 21.8 28.4 16:10 14.8 6:20 0.7 4.2 0.0 4.7 33.8 17:00 NW 4 24.1 30.8 17:30 17.4 5:50 0.0 5.8 0.0 1.8 24.1 12:20 NW 5 23.9 29.8 17:30 18.2 6:50 0.0 5.6 0.0 2.3 27.4 18:50 NW 6 22.8 28.3 13:50 17.8 6:00 0.0 4.6 0.0 4.2 45.1 16:20 NW 7 22.1 29.4 17:00 16.3 6:00 0.4 4.2 2.8 1.0 19.3 11:20 NW 8 22.1 28.5 14:50 16.3 6:00 0.3 4.1 0.0 2.6 27.4 18:10 ESE 9 22.2 29.5 15:30 15.6 6:40 0.4 4.3 0.0 1.9 27.4 16:50 NW 10 23.4 31.9 16:10 15.4 6:10 0.5 5.6 0.0 2.6 24.1 16:10 NW 11 23.6 30.1 15:50 17.5 5:40 0.1 5.4 0.0 2.1 25.7 18:00 NW 12 23.7 31.0 16:30 18.0 5:40 0.0 5.4 0.0 2.1 25.7 18:20 NW 13 23.3 29.6 15:20 16.7 5:10 0.2 5.2 0.0 4.2 30.6 17:40 NW 14 23.8 30.3 14:50 17.7 4:30 0.1 5.6 0.0 6.3 37.0 14:40 NW 15 23.3 30.0 12:50 16.3 6:30 0.2 5.2 0.0 5.0 33.8 15:10 NW 16 19.7 22.4 16:10 15.9 00:00 0.2 1.6 0.0 13.8 45.1 13:30 NW 17 17.6 21.2 13:10 15.1 4:10 1.3 0.6 0.0 10.3 45.1 12:30 NW 18 18.7 25.2 16:20 12.6 7:30 1.9 2.3 0.0 4.7 33.8 13:50 NW 19 21.6 28.2 16:50 15.8 6:20 0.4 3.6 0.0 1.4 25.7 16:20 NW 20 21.3 26.1 14:30 17.1 23:50 0.1 3.1 0.0 1.3 22.5 14:20 NE 21 21.4 28.1 16:20 15.1 6:50 0.5 3.6 0.0 3.1 29.0 17:40 NW 22 21.9 28.9 15:40 15.5 6:00 0.6 4.2 0.0 4.0 33.8 16:20 NW 23 23.2 31.1 15:50 15.9 7:00 0.4 5.3 0.0 2.3 29.0 15:20 NW 24 24.8 33.3 16:00 17.4 6:20 0.0 6.5 0.0 1.6 27.4 12:40 NW 25 24.5 30.8 15:20 19.0 7:00 0.0 6.2 0.0 2.9 30.6 18:20 NW 26 23.4 29.2 13:40 17.6 7:00 0.0 5.1 0.0 3.7 37.0 18:50 NW 27 22.8 29.8 14:00 16.5 6:30 0.2 4.7 0.0 2.4 25.7 17:10 NW 28 23.1 30.1 14:10 17.1 5:40 0.1 4.9 0.0 3.1 30.6 13:30 NW 29 23.3 29.8 16:20 17.2 6:50 0.1 5.0 0.0 5.0 32.2 18:10 NW 30 24.1 30.3 13:20 17.8 7:30 0.0 5.8 0.0 2.6 33.8 18:40 NW 31 24.7 32.0 14:50 18.4 7:30 0.0 6.4 0.0 1.4 19.3 18:30 NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 22.6 33.3 24 12.6 18 9.5 142.0 2.8 3.6 45.1 6 NW Max >= 32.0: 2 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 2.79 ON 07/07/16 Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration