Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2016

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2016 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.7 27.9 16:30 10.8 6:50 2.4 1.7 0.0 0.8 32.2 18:20 NW 2 18.6 24.7 14:10 12.9 00:00 1.8 2.1 0.0 4.2 29.0 14:40 NW 3 16.0 21.8 15:10 10.3 3:40 3.1 0.8 0.0 5.0 32.2 15:50 NW 4 15.3 21.4 14:10 8.6 6:20 3.7 0.7 0.0 5.1 40.2 15:20 NW 5 15.9 22.9 15:10 9.8 4:00 3.4 1.0 0.0 3.5 35.4 17:20 NW 6 16.8 23.1 16:10 9.7 5:00 3.0 1.5 0.0 4.7 30.6 17:30 NW 7 16.8 23.5 15:00 11.1 5:30 2.9 1.5 0.8 2.3 29.0 13:50 NW 8 15.8 22.3 16:10 11.3 5:40 3.1 0.6 0.6 0.5 24.1 11:10 S 9 15.5 21.9 16:30 10.2 6:40 3.4 0.6 0.0 2.9 30.6 16:20 NW 10 14.0 20.3 12:20 10.9 00:00 4.4 0.1 5.0 0.8 19.3 11:20 NNW 11 15.8 22.8 17:10 9.1 5:50 3.8 1.3 0.2 2.7 27.4 17:50 NW 12 17.1 23.2 14:00 10.5 7:00 2.7 1.5 0.0 4.0 33.8 15:10 NW 13 18.1 23.3 12:00 12.3 7:30 1.9 1.7 0.0 2.3 40.2 13:00 NW 14 16.4 20.2 16:20 12.8 6:30 2.1 0.2 4.8 3.7 29.0 12:30 NW 15 17.2 28.6 17:30 10.6 6:00 2.7 1.6 0.2 5.8 38.6 18:10 NW 16 21.3 32.4 13:40 11.8 6:10 1.9 4.9 0.0 2.3 24.1 16:40 NNW 17 24.2 33.2 14:10 15.9 5:30 0.4 6.3 0.0 2.7 29.0 15:30 NNW 18 25.7 34.7 12:30 17.9 6:20 0.0 7.3 0.0 2.7 29.0 15:20 NNW 19 24.9 33.3 16:50 18.1 6:20 0.0 6.6 1.0 0.5 22.5 17:10 NNW 20 25.3 33.6 13:10 18.9 5:50 0.0 7.0 0.0 3.1 25.7 14:10 NW 21 27.0 35.3 17:20 19.6 5:30 0.0 8.7 0.0 1.6 24.1 13:00 ESE 22 26.6 32.6 16:30 21.4 1:20 0.0 8.3 0.0 1.8 29.0 17:30 NE 23 25.9 32.3 16:30 21.4 1:30 0.0 7.6 0.0 1.8 20.9 16:00 NE 24 25.2 31.2 16:20 21.2 5:10 0.0 6.9 0.0 1.6 25.7 11:50 S 25 21.3 27.1 13:30 16.4 00:00 0.2 3.2 16.4 1.9 29.0 12:30 NW 26 21.2 28.7 15:30 16.2 1:40 0.6 3.5 1.2 2.1 24.1 18:50 NW 27 21.7 28.0 15:40 15.3 5:50 0.8 4.2 0.4 6.9 41.8 17:30 NW 28 21.1 26.8 14:10 16.3 6:30 0.5 3.3 0.0 6.9 43.5 16:50 NW 29 20.5 26.2 15:10 14.8 4:30 0.9 3.1 0.0 4.0 29.0 18:40 NW 30 21.2 26.9 12:40 14.9 6:50 0.7 3.6 0.0 4.7 38.6 16:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 20.0 35.3 21 8.6 4 50.6 101.5 30.6 3.1 43.5 28 NW Max >= 32.0: 8 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.41 ON 25/06/16 Days of Rain: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration