Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 23.2 33.1 14:40 18.2 23:50 0.0 4.9 11.8 0.6 22.5 16:10 ESE 2 23.7 31.8 17:00 16.7 6:10 0.2 5.6 0.0 0.8 17.7 14:00 ESE 3 24.7 31.8 17:50 18.0 6:00 0.0 6.4 0.0 1.4 19.3 14:40 S 4 20.9 29.1 12:50 16.2 23:50 0.2 2.8 3.0 0.8 27.4 13:50 ENE 5 21.7 29.7 15:20 15.9 5:30 0.5 3.9 0.2 0.5 19.3 13:40 ESE 6 24.1 30.3 16:00 18.9 6:20 0.0 5.8 0.0 1.1 24.1 14:50 S 7 23.4 28.5 14:50 19.6 5:50 0.0 5.1 0.0 0.6 19.3 12:40 NE 8 22.6 28.8 16:20 18.4 7:00 0.0 4.3 0.0 1.1 22.5 14:20 NE 9 21.6 27.7 15:10 17.2 1:30 0.2 3.5 0.0 0.0 1.6 0:10 NE 10 19.3 26.9 12:40 14.9 7:10 0.8 1.9 16.6 0.6 20.9 13:30 S 11 19.7 26.2 13:00 14.6 7:10 1.2 2.6 0.2 1.3 22.5 19:40 ESE 12 20.1 25.9 13:30 14.7 6:20 0.9 2.7 0.0 2.1 22.5 13:30 NW 13 20.3 27.1 12:00 15.8 6:10 0.5 2.5 0.4 0.6 19.3 11:40 ESE 14 22.2 28.7 13:10 17.7 1:00 0.0 3.9 0.0 0.8 25.7 18:40 S 15 21.8 28.7 14:50 15.2 7:10 0.7 4.2 0.0 2.6 24.1 16:10 NW 16 20.9 27.7 12:30 15.7 7:20 0.5 3.1 7.6 2.4 30.6 15:00 NW 17 20.2 25.9 14:40 15.2 5:50 0.9 2.8 0.0 5.5 33.8 13:20 NW 18 19.6 25.6 15:20 13.8 7:40 1.2 2.5 0.0 4.0 32.2 16:10 NW 19 20.6 27.9 14:50 14.3 7:40 1.1 3.5 0.0 3.2 27.4 18:10 NW 20 20.4 27.2 14:40 14.4 6:40 1.1 3.2 0.0 3.9 38.6 13:40 NW 21 20.2 26.3 15:10 13.8 7:20 1.0 2.9 0.0 3.4 29.0 16:50 NW 22 19.4 25.5 16:40 13.3 7:10 1.4 2.5 0.0 4.3 32.2 16:30 NW 23 18.6 25.1 15:50 13.2 6:50 1.8 2.1 0.0 4.3 33.8 15:40 NW 24 19.2 26.5 15:50 13.2 5:40 1.7 2.7 0.0 1.9 22.5 18:10 NW 25 21.3 28.9 16:10 14.1 6:50 0.7 3.7 0.0 1.3 22.5 14:00 S 26 21.8 28.7 15:40 15.7 7:40 0.4 3.9 0.0 1.0 19.3 18:10 ESE 27 22.1 29.0 17:20 16.2 23:50 0.2 4.0 0.0 1.6 20.9 15:20 NNE 28 21.6 30.4 17:00 13.9 7:20 1.1 4.4 0.0 1.1 24.1 16:40 ESE 29 22.9 30.3 16:10 16.4 6:20 0.3 4.9 0.0 1.0 20.9 13:20 S 30 23.5 30.4 16:40 17.0 7:50 0.0 5.3 0.0 1.4 24.1 12:50 NE 31 23.9 30.4 15:10 18.6 00:00 0.0 5.6 0.0 1.0 25.7 13:00 S ------------------------------------------------------------------------------------- 21.5 33.1 1 13.2 23 18.8 117.2 39.8 1.8 38.6 20 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.61 ON 10/08/15 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration