Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.2 16.2 12:30 5.2 4:10 8.1 0.0 0.0 4.8 35.4 15:30 NW 2 10.2 15.6 13:50 5.1 23:50 8.1 0.0 0.0 4.0 27.4 15:20 ESE 3 8.1 13.1 13:30 2.5 5:40 10.2 0.0 1.0 6.1 38.6 14:30 NW 4 8.6 14.2 13:20 4.4 23:40 9.8 0.0 0.0 2.4 25.7 13:30 NW 5 8.4 12.2 23:40 4.2 0:50 9.9 0.0 7.4 3.7 41.8 23:40 NW 6 10.4 15.1 15:30 5.7 22:50 7.9 0.0 13.4 7.9 49.9 15:10 NW 7 5.4 8.6 13:40 1.7 00:00 12.9 0.0 1.6 9.7 46.7 15:20 NW 8 2.2 5.9 17:10 -0.1 4:40 16.1 0.0 5.4 0.5 19.3 16:30 S 9 4.7 9.3 14:40 0.7 3:10 13.6 0.0 0.0 1.4 30.6 14:40 S 10 7.2 13.2 17:20 2.1 2:30 11.1 0.0 0.0 1.9 33.8 11:20 S 11 7.3 14.5 16:10 0.6 4:10 10.9 0.0 0.0 4.0 30.6 17:20 NW 12 8.7 15.4 12:20 2.6 7:00 9.6 0.0 0.0 3.9 29.0 17:00 NW 13 9.9 19.2 13:10 3.3 6:40 8.4 0.0 0.0 1.6 20.9 14:20 ESE 14 10.9 18.7 14:20 4.2 7:10 7.4 0.0 0.0 2.1 24.1 16:20 NW 15 12.0 18.1 13:50 7.4 5:30 6.3 0.0 0.0 2.9 27.4 18:40 ESE 16 10.8 17.6 15:40 5.4 7:50 7.5 0.0 0.0 4.2 32.2 16:10 NW 17 11.2 18.2 14:10 4.7 7:10 7.1 0.0 0.0 6.3 38.6 15:20 ESE 18 15.3 22.8 16:20 6.9 6:40 4.3 1.3 0.0 4.8 46.7 13:40 ESE 19 12.4 20.5 13:00 6.7 7:10 6.1 0.2 0.0 1.9 22.5 17:00 NW 20 10.2 15.2 14:50 6.4 00:00 8.1 0.0 0.2 5.0 32.2 15:10 NW 21 9.1 15.4 14:40 3.2 7:00 9.3 0.0 0.0 2.9 22.5 11:40 NW 22 9.8 16.0 15:30 4.8 6:30 8.5 0.0 1.6 4.3 32.2 18:40 NW 23 10.1 16.4 14:20 4.2 7:20 8.2 0.0 0.0 3.9 30.6 13:40 NW 24 9.7 15.4 16:10 4.3 7:30 8.6 0.0 0.0 3.1 25.7 17:00 NW 25 11.8 17.9 17:00 7.5 4:10 6.5 0.0 0.0 1.6 17.7 14:20 NW 26 13.1 19.7 14:40 6.7 6:50 5.4 0.2 0.0 3.2 24.1 15:10 NW 27 13.6 20.6 14:20 6.4 6:50 5.1 0.4 0.0 2.7 25.7 16:30 NW 28 15.6 21.6 15:00 9.1 00:00 3.0 0.3 0.0 6.3 38.6 10:50 NW 29 12.4 16.4 13:40 8.1 2:10 5.9 0.0 0.0 6.1 35.4 10:30 NW 30 11.7 16.1 14:20 7.5 4:20 6.6 0.0 0.0 5.5 37.0 14:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 10.0 22.8 18 -0.1 8 250.4 2.4 30.6 4.0 49.9 6 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 1 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 13.41 ON 06/04/15 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration