Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2014

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2014 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 12.8 19.0 15:20 8.4 6:50 5.5 0.0 0.0 2.4 38.6 21:20 ESE 2 14.0 16.6 11:30 11.1 9:00 4.3 0.0 2.6 3.4 46.7 12:30 NW 3 12.9 15.9 13:50 10.7 7:10 5.3 0.0 5.8 1.1 32.2 0:20 ESE 4 10.4 14.3 14:30 7.7 6:50 7.9 0.0 4.0 0.3 16.1 1:30 E 5 9.6 14.0 13:30 4.4 7:30 8.7 0.0 0.0 0.5 17.7 22:30 NW 6 10.2 13.7 12:20 7.1 23:30 8.1 0.0 1.6 0.6 16.1 15:00 ESE 7 8.9 13.2 13:40 7.2 00:00 9.4 0.0 7.2 0.6 22.5 13:10 E 8 7.5 10.7 13:50 4.9 00:00 10.8 0.0 0.8 0.5 11.3 14:20 ESE 9 6.1 11.3 12:50 3.6 7:20 12.2 0.0 0.0 1.0 20.9 15:10 ESE 10 6.2 10.8 14:00 2.3 7:30 12.1 0.0 4.6 0.3 12.9 12:20 ESE 11 7.8 10.3 12:50 6.8 19:20 10.5 0.0 4.2 0.3 11.3 12:00 ESE 12 8.0 11.3 14:50 6.2 23:40 10.3 0.0 0.0 0.2 14.5 14:50 E 13 6.3 12.6 13:30 3.2 00:00 12.0 0.0 0.0 0.5 12.9 14:10 ESE 14 5.6 11.6 13:40 2.1 4:40 12.7 0.0 0.0 1.1 19.3 14:40 ESE 15 5.6 12.7 14:10 0.0 8:10 12.7 0.0 0.0 0.6 16.1 13:10 SE 16 7.1 9.9 16:00 3.7 8:20 11.2 0.0 3.8 0.3 20.9 16:20 ESE 17 7.8 10.9 1:30 4.3 20:30 10.5 0.0 38.4 1.6 33.8 10:40 S 18 5.8 10.7 14:10 3.2 00:00 12.5 0.0 21.0 0.5 11.3 12:30 ESE 19 4.4 10.3 14:00 0.4 6:10 13.9 0.0 0.0 0.3 9.7 14:50 ESE 20 5.8 11.7 14:00 1.3 7:30 12.5 0.0 0.0 2.9 30.6 13:10 ESE 21 7.1 11.6 14:30 3.8 8:00 11.3 0.0 0.0 2.1 30.6 10:50 ESE 22 4.6 10.6 14:30 1.1 23:50 13.7 0.0 0.0 1.0 17.7 14:50 ESE 23 4.4 12.3 14:00 -0.1 8:10 13.9 0.0 0.0 0.6 16.1 11:50 ESE 24 7.6 16.2 13:40 3.7 0:20 10.7 0.0 0.0 0.3 12.9 14:00 SE 25 7.2 10.6 11:20 3.9 3:30 11.1 0.0 0.0 1.6 22.5 16:00 ESE 26 7.7 9.7 12:40 6.2 23:10 10.7 0.0 3.4 1.1 19.3 1:20 NW 27 3.8 6.6 11:40 -1.2 22:50 14.5 0.0 4.6 4.7 30.6 12:10 NW 28 3.8 10.1 23:30 -1.8 2:40 14.5 0.0 44.4 4.7 59.5 19:10 NNW 29 6.2 9.9 0:20 3.3 23:40 12.1 0.0 24.6 7.6 69.2 4:00 NW 30 1.2 3.3 0:10 -1.1 23:00 17.1 0.0 6.6 0.2 9.7 14:50 S 31 -0.6 0.3 23:20 -1.3 8:50 18.9 0.0 0.2 1.3 25.7 12:50 S ------------------------------------------------------------------------------------- 7.0 19.0 1 -1.8 28 351.5 0.0 177.8 1.4 69.2 29 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 6 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 44.40 ON 28/12/14 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration