Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2014

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2014 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.2 24.4 16:40 14.7 5:30 0.9 1.8 0.0 6.6 41.8 14:00 NW 2 19.9 25.9 15:20 15.1 3:10 0.9 2.5 0.0 4.8 27.4 11:40 NW 3 21.3 28.8 14:50 14.8 6:30 0.9 4.0 0.0 3.7 29.0 15:20 NW 4 22.8 30.2 17:00 17.1 6:20 0.2 4.7 0.0 3.4 24.1 14:30 NW 5 23.2 30.4 14:50 16.5 6:00 0.3 5.2 0.0 2.4 27.4 17:20 NW 6 20.3 27.8 12:20 16.0 00:00 0.4 2.4 2.8 1.6 29.0 13:50 NW 7 19.3 25.7 15:30 14.5 6:40 1.2 2.2 0.0 4.5 30.6 16:00 NW 8 19.9 27.0 16:10 14.0 6:30 1.4 3.0 0.0 3.1 24.1 16:20 NW 9 21.1 28.3 15:30 14.6 6:50 0.9 3.7 0.0 2.9 24.1 15:50 NW 10 22.2 30.4 16:00 15.0 6:40 0.7 4.7 0.0 2.4 22.5 13:30 NW 11 23.4 31.7 15:10 16.3 7:20 0.3 5.4 0.0 1.9 22.5 15:50 NW 12 24.4 32.8 15:00 16.8 7:20 0.2 6.3 0.0 1.9 20.9 16:00 NW 13 24.9 33.1 16:10 17.2 7:10 0.1 6.6 0.0 1.3 22.5 13:40 NW 14 24.6 32.3 15:50 17.6 7:50 0.0 6.3 0.0 3.4 29.0 16:30 NW 15 22.9 32.0 13:30 16.8 23:50 0.2 4.9 0.0 4.3 32.2 14:50 NW 16 21.2 27.3 15:40 14.7 2:50 0.5 3.4 0.0 5.0 33.8 15:00 NW 17 19.3 24.9 15:20 13.2 5:40 1.3 2.3 0.0 5.6 35.4 16:10 NW 18 19.8 26.8 16:40 13.8 7:10 1.3 2.7 0.0 2.7 25.7 15:40 NW 19 20.1 28.3 14:40 13.4 7:30 1.5 3.3 0.0 2.3 25.7 15:40 NW 20 20.8 29.1 13:20 14.1 7:20 1.2 3.7 0.0 2.9 32.2 16:30 NW 21 22.6 31.7 14:40 15.0 5:50 0.7 5.0 0.0 2.4 24.1 12:50 NW 22 23.7 32.3 15:10 16.8 6:10 0.2 5.6 0.0 2.6 27.4 14:00 NW 23 23.3 31.0 14:10 16.6 7:30 0.2 5.1 0.0 2.3 24.1 13:30 NW 24 22.9 31.3 15:30 15.6 7:20 0.4 5.0 0.0 4.2 35.4 16:00 NW 25 21.2 29.0 15:00 14.6 7:10 0.9 3.8 0.0 4.7 33.8 14:40 NW 26 21.1 28.8 14:50 14.4 5:00 1.0 3.8 0.0 3.2 29.0 15:50 NW 27 21.2 28.6 15:40 14.3 7:00 0.9 3.9 0.0 3.1 24.1 14:50 NW 28 23.2 31.6 13:20 15.9 5:40 0.6 5.5 0.0 1.8 20.9 13:30 NW 29 22.9 29.4 14:00 18.3 7:40 0.0 4.7 0.0 1.0 19.3 12:50 ESE 30 20.9 28.6 15:00 14.6 7:50 0.8 3.4 0.0 1.9 19.3 13:30 NW 31 20.7 27.3 14:00 14.8 7:10 0.8 3.2 0.0 3.2 27.4 17:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 21.8 33.1 13 13.2 17 20.9 128.1 2.8 3.1 41.8 1 NW Max >= 32.0: 5 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 2.79 ON 06/08/14 Days of Rain: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration