Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.3 16.6 15:50 3.1 6:50 9.0 0.0 0.0 3.4 30.6 14:10 ESE 2 9.9 17.5 16:00 3.5 7:20 8.4 0.0 0.0 3.5 30.6 15:50 NNW 3 11.1 20.6 15:00 3.8 7:40 7.3 0.1 1.6 2.7 37.0 17:00 ESE 4 15.6 23.1 14:00 10.2 7:50 3.6 0.8 1.8 2.9 29.0 14:50 ESE 5 13.3 20.7 16:30 9.3 7:40 5.2 0.1 4.4 1.8 24.1 17:00 ESE 6 12.1 16.6 13:50 7.9 5:50 6.2 0.0 0.0 4.8 30.6 14:00 NNW 7 13.7 21.0 15:10 7.4 8:10 4.8 0.2 0.0 4.5 38.6 22:10 NNW 8 10.8 16.7 14:30 4.6 22:20 7.5 0.0 12.6 6.1 43.5 20:20 NNW 9 5.9 7.7 11:30 2.8 23:50 12.4 0.0 14.2 2.7 25.7 16:20 NNW 10 4.7 10.3 16:10 1.4 4:40 13.6 0.0 0.0 0.6 16.1 15:20 E 11 5.6 11.7 15:30 -0.3 6:50 12.7 0.0 0.2 3.5 32.2 15:00 ESE 12 9.0 15.7 12:50 2.4 7:30 9.3 0.0 0.0 3.7 25.7 15:10 ESE 13 11.6 17.8 15:00 6.6 7:30 6.7 0.0 0.4 1.9 30.6 23:10 ESE 14 11.4 14.1 3:00 9.1 15:30 6.9 0.0 37.6 4.8 45.1 14:00 NNW 15 9.6 13.2 12:30 7.1 5:00 8.8 0.0 11.8 5.8 35.4 8:00 NNW 16 12.8 18.3 14:20 6.8 7:30 5.4 0.0 0.0 3.5 32.2 0:30 ESE 17 12.8 16.7 13:20 8.6 23:50 5.5 0.0 15.0 1.8 25.7 2:10 ESE 18 7.8 9.6 22:50 6.2 6:40 10.5 0.0 78.0 9.8 66.0 15:30 NNW 19 11.2 16.1 16:50 7.1 23:20 7.1 0.0 7.6 6.8 38.6 0:40 NNW 20 13.7 18.0 16:50 8.6 23:30 4.6 0.0 0.0 5.8 45.1 1:20 NNW 21 10.1 13.1 17:40 7.3 00:00 8.2 0.0 1.4 9.5 40.2 13:00 NNW 22 10.3 15.9 16:20 4.3 6:30 8.0 0.0 0.0 5.5 27.4 15:00 NNW 23 11.2 18.4 14:00 4.3 6:10 7.1 0.0 0.0 2.9 24.1 14:30 ESE 24 14.4 23.6 16:00 8.2 2:00 5.0 1.1 0.8 2.3 29.0 12:50 NNW 25 15.1 19.3 15:20 9.9 1:30 3.3 0.1 0.0 6.6 32.2 15:40 NNW 26 12.6 19.0 15:40 6.8 6:00 5.8 0.1 0.0 3.5 22.5 13:40 NNW 27 15.0 24.7 15:20 6.4 5:30 4.9 1.6 0.0 2.1 22.5 17:30 ESE 28 12.8 17.3 15:20 9.6 21:50 5.5 0.0 2.6 0.5 12.9 11:30 ESE 29 16.3 22.9 18:30 10.8 0:10 3.0 1.0 0.0 1.8 19.3 10:00 S 30 19.0 26.1 16:00 13.4 7:20 1.7 2.4 0.0 1.1 16.1 15:30 S ------------------------------------------------------------------------------------- 11.6 26.1 30 -0.3 11 207.8 7.5 190.0 3.9 66.0 18 NNW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 1 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 78.00 ON 18/04/12 Days of Rain: 15 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration