Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.7 7.3 13:50 -1.4 23:00 16.6 0.0 0.0 1.6 20.9 12:10 ESE 2 2.9 9.1 15:20 -3.8 6:10 15.4 0.0 0.0 5.3 33.8 10:50 NNW 3 6.9 13.8 16:10 2.1 2:40 11.4 0.0 0.0 4.2 27.4 15:30 E 4 8.1 14.1 12:20 2.9 7:50 10.3 0.0 0.0 3.4 25.7 14:10 NNW 5 7.1 11.8 10:50 4.8 21:20 11.3 0.0 8.4 1.3 19.3 14:50 ESE 6 6.2 8.8 11:50 4.2 6:30 12.1 0.0 4.8 1.0 11.3 11:20 ESE 7 6.4 11.4 14:00 2.1 4:10 11.9 0.0 0.4 1.3 12.9 12:30 ESE 8 8.2 13.0 15:20 5.3 5:50 10.1 0.0 3.2 1.8 17.7 15:50 ESE 9 10.3 15.8 14:20 7.2 7:50 7.9 0.0 0.2 1.4 14.5 3:40 ESE 10 7.2 10.8 15:30 2.2 00:00 11.1 0.0 0.0 0.8 14.5 14:40 S 11 2.2 4.1 7:20 1.1 9:50 16.2 0.0 13.4 0.3 14.5 3:20 ESE 12 1.3 2.2 14:30 0.8 7:30 17.0 0.0 13.4 0.2 9.7 21:40 ESE 13 1.4 3.6 15:20 0.2 00:00 16.9 0.0 5.4 0.8 16.1 6:30 S 14 3.1 9.7 16:30 -1.2 7:30 15.2 0.0 0.8 1.9 19.3 13:00 E 15 4.6 11.4 15:00 -1.2 7:00 13.7 0.0 0.2 3.9 27.4 17:00 ESE 16 6.7 14.2 14:50 1.0 5:10 11.6 0.0 0.2 2.7 27.4 16:10 ESE 17 7.6 12.0 16:30 3.3 00:00 10.7 0.0 0.0 4.2 27.4 15:40 ESE 18 7.1 13.9 14:00 2.2 7:00 11.2 0.0 0.0 3.7 24.1 13:00 ESE 19 8.1 15.3 12:30 2.6 3:00 10.2 0.0 0.2 3.4 24.1 14:10 ESE 20 11.3 21.2 14:10 3.7 7:10 7.5 0.5 0.0 1.6 25.7 13:20 ESE 21 13.1 21.7 16:00 6.9 5:10 5.8 0.5 0.0 1.6 20.9 14:20 ESE 22 12.5 20.2 16:30 6.3 5:50 6.1 0.2 0.0 1.4 27.4 15:10 ESE 23 11.3 17.8 14:40 5.8 6:40 7.0 0.0 0.0 1.3 16.1 15:40 E 24 10.3 18.1 12:40 3.7 6:40 8.0 0.0 0.0 2.7 25.7 14:30 ESE 25 9.6 16.7 12:30 4.7 7:50 8.3 0.0 0.0 1.0 20.9 12:50 E 26 9.4 16.4 13:50 3.1 7:50 8.9 0.0 0.0 3.2 24.1 16:20 ESE 27 9.9 16.7 14:00 5.3 6:10 8.4 0.0 0.0 1.6 24.1 17:10 ESE 28 8.7 15.2 17:10 4.2 8:00 9.7 0.0 0.0 1.6 24.1 17:30 ESE 29 8.1 14.4 17:00 2.9 7:50 10.2 0.0 0.0 4.3 32.2 13:10 ESE 30 9.0 15.9 14:40 4.1 4:50 9.3 0.0 0.0 3.9 35.4 16:50 E 31 8.8 15.4 16:00 2.8 8:20 9.4 0.0 0.0 4.3 27.4 15:00 NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 7.4 21.7 21 -3.8 2 339.4 1.3 50.6 2.3 35.4 30 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 4 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 13.41 ON 11/03/12 Days of Rain: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration