Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 16.4 23.6 2:09p 9.8 6:07a 3.3 1.4 0.2 1.3 17.7 6:16p N 2 16.6 25.2 4:38p 9.5 6:23a 3.4 1.7 0.2 1.0 16.1 4:20p N 3 16.9 24.8 4:26p 11.2 4:33a 3.0 1.6 7.8 0.8 14.5 3:38p N 4 17.7 27.1 5:11p 10.1 6:41a 3.1 2.5 0.0 1.0 14.5 3:58p N 5 19.5 28.2 2:40p 11.1 7:07a 2.2 3.4 0.0 0.6 11.3 3:22p NNW 6 20.9 28.7 5:36p 14.6 6:35a 0.7 3.3 0.0 0.5 9.7 7:34p S 7 22.2 31.2 5:01p 15.1 3:45a 0.7 4.5 0.2 0.5 14.5 6:18p N 8 22.4 31.7 2:03p 13.8 6:54a 0.7 4.8 0.0 1.3 19.3 4:05p N 9 19.7 28.2 12:44p 12.2 5:56a 1.8 3.2 0.0 1.9 25.7 1:52p N 10 18.0 24.5 3:41p 12.4 6:16a 2.0 1.7 0.0 2.4 24.1 4:34p NNW 11 17.4 24.1 3:53p 10.9 4:56a 2.5 1.6 0.0 1.8 17.7 3:23p NNW 12 15.7 20.7 11:38a 12.6 5:31a 2.8 0.1 24.6 0.6 14.5 11:42a N 13 17.2 23.8 3:06p 10.6 5:34a 2.8 1.7 0.2 1.3 19.3 4:50p N 14 15.1 23.4 11:49a 10.8 6:42a 3.8 0.6 8.8 0.2 9.7 3:29p NNW 15 15.9 22.4 7:36p 12.2 12:00m 2.9 0.6 5.2 0.2 9.7 1:42p N 16 16.7 25.2 3:17p 10.9 6:49a 3.0 1.5 0.0 0.3 11.3 7:06p S 17 17.2 26.1 2:51p 10.2 6:17a 3.1 2.1 0.0 0.6 16.1 5:03p NNW 18 18.5 26.5 3:39p 10.8 6:40a 2.7 2.9 0.0 1.1 17.7 3:50p N 19 18.9 27.1 5:17p 11.4 6:16a 2.5 3.1 0.0 1.3 25.7 4:10p N 20 20.0 30.7 5:17p 10.6 6:40a 2.7 4.4 0.0 0.8 11.3 2:11p N 21 21.1 29.8 2:52p 13.4 5:35a 1.4 4.2 0.0 0.5 11.3 1:28p N 22 21.3 31.2 5:40p 13.3 6:16a 1.5 4.5 0.0 0.5 9.7 1:57p NE 23 20.8 31.2 4:38p 11.3 6:16a 2.1 4.5 0.0 0.5 8.0 11:33a NE 24 21.4 32.5 3:57p 11.9 4:31a 1.9 5.1 0.0 0.5 11.3 1:42p N 25 21.9 30.7 4:25p 14.5 6:18a 1.2 4.9 0.0 1.3 19.3 3:22p N 26 18.8 25.1 4:20p 11.8 11:57p 1.4 1.9 0.0 0.5 16.1 4:00p NE 27 16.3 25.3 4:03p 8.6 6:40a 4.0 2.0 0.0 1.0 14.5 5:36p NNW 28 16.1 23.8 6:12p 7.8 6:19a 3.8 1.6 0.0 1.3 17.7 5:40p NNW 29 17.3 24.6 3:25p 10.3 6:11a 2.6 1.6 0.0 1.3 17.7 1:11p N 30 18.4 26.7 4:43p 10.4 5:38a 2.8 2.9 0.0 1.8 20.9 2:35p NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 18.6 32.5 24 7.8 28 72.7 80.1 47.2 0.9 25.7 9 N Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 24.61 ON 12/06/11 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration