Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 00" N LONG: 21° 54' 00" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 6.1 12.1 3:12p 3.1 6:13a 12.2 0.0 0.0 1.3 20.9 1:47p SSW 2 4.3 5.6 1:47p 3.6 5:49a 13.9 0.0 32.8 1.1 12.6 6:25a S 3 5.8 7.7 5:00p 3.9 12:12a 12.5 0.0 10.4 0.6 10.5 4:08a S 4 5.9 9.1 4:12p 3.3 11:57p 12.3 0.0 0.0 0.8 12.6 9:03a S 5 5.3 10.7 3:20p 2.1 5:07a 13.0 0.0 4.3 1.6 18.8 7:36a S 6 7.1 11.1 12:25p 4.7 7:35a 11.2 0.0 50.8 2.1 39.8 7:56p N 7 3.5 7.0 12:24a -0.6 11:34p 14.8 0.0 36.6 1.1 20.9 1:55a N 8 -1.6 2.7 4:07p -4.4 11:55p 19.9 0.0 3.6 0.8 18.8 1:21p N 9 -2.6 4.3 3:16p -8.6 7:21a 20.9 0.0 7.9 1.1 14.6 1:56p S 10 -1.0 8.2 4:17p -7.8 6:09a 19.3 0.0 1.3 1.8 27.2 12:48p N 11 2.7 14.3 3:06p -3.6 6:04a 15.6 0.0 0.0 0.8 16.7 3:30p N 12 4.6 15.4 1:30p -2.4 6:55a 13.7 0.0 0.0 1.3 18.8 3:34p N 13 6.1 16.0 1:55p -0.9 6:56a 12.1 0.0 0.0 1.4 18.8 11:35a N 14 8.9 16.1 3:57p 3.8 12:01a 9.3 0.0 0.0 1.6 18.8 12:57p N 15 10.1 18.7 3:38p 4.3 5:46a 8.1 0.0 0.0 1.4 18.8 2:00p N 16 10.9 21.1 2:17p 4.8 6:22a 7.6 0.2 0.0 1.1 18.8 3:10p SE 17 10.9 16.0 2:09p 8.1 7:26a 7.3 0.0 7.1 1.9 25.1 2:16p SE 18 10.1 16.7 3:21p 4.8 7:16a 8.2 0.0 0.0 1.9 31.2 3:28p SE 19 6.3 8.6 9:14a 3.8 3:19a 12.0 0.0 23.9 0.3 18.8 9:22a N 20 7.2 9.9 1:00p 4.2 5:12a 11.1 0.0 1.0 0.2 10.5 9:51p SSE 21 6.3 8.8 1:22p 4.1 11:57p 11.9 0.0 0.0 1.8 20.9 11:24a S 22 4.9 10.3 2:09p -0.3 11:23p 13.4 0.0 0.0 1.9 27.2 10:28a SSE 23 3.4 10.0 12:48p -0.8 3:46a 14.9 0.0 0.0 0.8 25.1 10:27a E 24 6.8 15.1 3:50p -1.1 12:39a 11.4 0.0 0.0 1.8 23.0 3:35p SE 25 8.1 16.8 4:17p 1.2 6:25a 10.2 0.0 0.0 1.9 20.9 1:14p N 26 8.1 15.1 2:36p 3.0 2:49a 10.2 0.0 0.0 3.2 31.2 2:52p N 27 8.4 13.9 3:16p 3.0 1:23a 9.5 0.0 0.5 1.9 25.1 4:19p N 28 9.5 16.4 4:50p 4.7 3:23a 8.8 0.0 0.3 2.3 25.1 2:49p N 29 9.4 17.1 4:04p 5.7 12:50a 8.8 0.0 3.6 2.4 35.6 1:29p N 30 10.2 17.6 1:45p 3.4 6:39a 8.1 0.0 0.0 1.8 18.8 3:13p N 31 8.4 10.4 5:05p 6.6 5:48a 9.8 0.0 37.1 0.0 0.0 --- --- ------------------------------------------------------------------------------------- 6.3 21.1 16 -8.6 9 372.1 0.2 221.0 1.4 39.8 6 N Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 10 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 50.80 ON 06/03/11 Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 5 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration