Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 00" N LONG: 21° 54' 00" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 5.4 12.3 11:59p 1.0 11:59p 0.0 0.0 0.0 8.9 16.1 11:59p N 2 6.1 11.2 11:59p 2.3 11:59p 0.0 0.0 12.2 7.7 12.4 11:59p N 3 5.4 8.1 11:59p 3.2 11:59p 0.0 0.0 19.3 5.5 10.8 11:59p N 4 3.9 8.8 11:59p 0.6 11:59p 0.0 0.0 0.3 12.9 23.7 11:59p N 5 1.7 10.3 11:59p -1.8 11:59p 0.0 0.0 1.0 6.1 11.6 11:59p N 6 2.1 11.7 11:59p -2.4 11:59p 0.0 0.0 0.3 4.2 10.5 11:59p NNW 7 2.4 10.4 11:59p -1.9 11:59p 0.0 0.0 0.3 6.3 18.8 11:59p NNE 8 4.4 11.8 11:59p 0.8 11:59p 0.0 0.0 0.0 6.3 16.7 11:59p N 9 5.7 13.2 11:59p 1.7 11:59p 0.0 0.0 0.0 6.3 16.7 11:59p ENE 10 5.5 14.6 11:59p 0.7 11:59p 0.0 0.0 0.0 8.4 18.8 11:59p N 11 5.6 14.3 11:59p 0.2 11:59p 0.0 0.0 0.0 4.2 14.6 11:59p NNE 12 7.1 12.6 11:59p 4.2 11:59p 0.0 0.0 9.7 8.4 16.7 11:59p SSW 13 6.1 10.6 11:59p 2.8 11:59p 0.0 0.0 0.0 4.2 10.5 11:59p S 14 5.1 14.9 11:59p 0.3 11:59p 0.0 0.0 0.0 4.2 10.5 11:59p NNE 15 6.0 15.3 11:59p 0.7 11:59p 0.0 0.0 0.0 3.1 18.8 11:59p N 16 8.4 12.6 2:27p 2.3 12:00a 4.6 0.0 0.0 1.6 18.8 1:26p S 17 6.1 12.1 2:12p 0.1 12:00a 12.2 0.0 0.0 1.3 20.9 1:36p S 18 3.7 15.1 2:22p -1.7 7:34a 14.6 0.0 0.0 0.2 10.5 12:07p N 19 3.3 13.5 2:31p -1.9 7:44a 15.0 0.0 0.0 0.6 14.6 2:37p N 20 4.8 10.6 12:58p -0.4 2:59a 13.5 0.0 0.0 0.6 16.7 1:47p N 21 6.2 8.6 2:53p 3.3 12:37a 12.0 0.0 4.6 0.0 10.5 12:00a N 22 6.8 10.8 2:35p 2.3 7:58a 11.5 0.0 11.9 1.6 23.0 6:57p N 23 6.8 9.2 12:07p -0.2 12:00a 11.4 0.0 5.1 5.0 33.5 4:36a NNE 24 4.0 7.6 12:14p -5.3 12:00a 14.1 0.0 9.4 1.9 33.5 1:37a N 25 0.3 5.3 2:54p -5.2 11:55p 18.0 0.0 11.7 0.5 14.6 12:48p N 26 -2.3 6.7 2:51p -7.1 5:39a 20.6 0.0 6.1 0.3 10.5 12:50p N 27 0.1 6.1 12:57p -6.3 7:04a 18.1 0.0 9.1 1.0 16.7 8:48p N 28 2.6 4.2 3:10p 0.8 8:32a 15.6 0.0 53.3 0.3 14.6 1:27a ENE 29 3.0 5.3 3:20p 1.6 11:16p 15.3 0.0 8.9 0.3 8.4 2:00a ENE 30 2.7 3.9 2:30p 1.8 1:25a 15.6 0.0 7.1 0.2 6.3 10:28a S 31 3.3 5.4 3:38p 0.0 10:49p 14.9 0.0 0.3 0.2 8.4 10:02a N ------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 15.3 15 -7.1 26 227.2 0.0 170.4 3.6 33.5 23 N Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 12 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 53.34 ON 28/01/11 Days of Rain: 18 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration