Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 11.4 16.8 14:20 6.8 6:40 6.9 0.0 2.2 4.8 40.2 14:00 NW 2 12.1 18.7 16:00 5.4 5:20 6.3 0.0 0.2 5.6 41.8 16:20 NW 3 13.4 19.7 15:40 7.6 6:10 4.9 0.1 0.0 6.1 35.4 19:50 NW 4 14.4 20.7 15:50 7.2 6:20 4.4 0.6 0.0 5.5 38.6 16:20 NW 5 17.3 26.2 14:10 7.7 6:30 3.4 2.4 0.0 2.1 32.2 21:00 NW 6 17.7 20.9 1:30 14.2 00:00 1.1 0.5 0.2 4.3 29.0 4:30 NW 7 16.6 21.3 13:50 12.2 5:10 2.5 0.7 0.0 4.5 35.4 16:10 NW 8 17.6 24.4 18:00 9.7 5:40 2.9 2.1 0.0 3.2 29.0 14:20 NW 9 18.7 24.2 14:40 14.0 6:40 1.4 1.8 0.0 5.0 35.4 16:00 NW 10 17.4 22.6 13:10 11.5 7:00 2.2 1.3 0.0 6.6 37.0 16:00 NW 11 16.6 20.9 15:10 11.7 6:40 2.0 0.4 0.0 6.3 45.1 17:00 NW 12 15.5 20.4 17:00 11.1 6:10 3.1 0.3 0.0 6.8 37.0 17:50 NW 13 16.3 27.3 14:10 11.3 2:20 2.7 0.8 0.0 6.0 35.4 16:10 NW 14 18.9 25.2 16:10 11.1 4:10 1.8 2.4 0.0 6.9 38.6 13:50 NW 15 18.8 23.8 13:40 14.6 6:50 1.2 1.7 0.0 7.1 38.6 17:50 NW 16 16.4 22.3 15:20 10.0 6:10 2.9 1.1 0.0 7.1 38.6 17:20 NW 17 15.4 20.2 14:20 10.0 5:50 3.0 0.1 0.2 6.9 38.6 11:00 NW 18 17.3 23.0 15:40 11.2 5:20 2.5 1.5 0.0 8.2 38.6 14:00 NW 19 18.3 24.1 15:20 11.7 5:30 2.0 2.0 0.0 6.4 38.6 13:20 NW 20 21.2 29.1 14:20 14.2 1:20 1.1 4.0 0.0 3.5 32.2 18:00 NNW 21 18.1 22.0 16:00 13.0 23:20 1.4 1.1 0.0 8.0 40.2 13:40 NW 22 14.2 21.6 11:40 10.5 4:30 4.3 0.2 21.4 1.6 27.4 12:30 NW 23 15.5 21.6 14:00 10.3 4:30 3.4 0.6 4.0 3.4 35.4 14:10 NW 24 17.0 24.4 12:50 11.8 5:20 2.4 1.1 7.4 1.1 20.9 14:30 SE 25 20.4 27.6 16:30 14.2 2:00 1.2 3.3 0.0 1.9 25.7 19:50 NW 26 21.9 28.8 17:30 15.4 6:30 0.6 4.3 0.0 1.1 32.2 15:10 ENE 27 21.9 28.6 17:40 14.9 6:40 0.5 4.1 0.0 1.1 22.5 13:00 S 28 21.8 29.6 15:40 13.8 6:50 0.9 4.4 0.0 2.3 22.5 19:00 ESE 29 22.1 28.2 15:10 15.7 6:50 0.5 4.2 0.0 4.2 33.8 16:10 NW 30 23.3 29.7 16:30 16.5 6:10 0.3 5.3 0.0 3.7 27.4 17:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 17.6 29.7 30 5.4 2 73.8 52.3 35.6 4.7 45.1 11 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 21.41 ON 22/06/20 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration