Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2023

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2023 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.9 12.8 13:10 9.4 21:00 7.4 0.0 8.8 0.0 12.9 18:20 SE 2 10.7 15.4 13:00 7.9 3:40 7.6 0.0 18.0 1.0 33.8 21:40 SE 3 11.0 14.8 10:10 8.3 23:40 7.3 0.0 9.8 0.5 17.7 2:10 SE 4 11.3 16.8 13:50 8.3 0:10 7.0 0.0 5.2 0.2 12.9 14:20 SE 5 11.5 14.3 18:50 8.9 23:50 6.8 0.0 2.2 0.0 14.5 15:30 SSE 6 13.4 20.2 15:00 7.8 1:30 4.9 0.1 0.2 0.5 22.5 15:50 S 7 14.0 22.1 14:20 7.8 5:30 4.7 0.4 0.0 1.8 22.5 15:30 NW 8 14.2 21.5 13:20 7.3 6:50 4.5 0.4 0.0 2.1 25.7 15:10 NW 9 14.1 19.0 15:00 11.5 6:50 4.2 0.0 0.4 0.2 12.9 16:00 SE 10 11.9 14.7 13:20 10.0 00:00 6.4 0.0 7.4 0.0 12.9 11:10 SSE 11 10.9 14.2 15:20 8.6 00:00 7.4 0.0 2.2 0.0 8.0 11:20 SSE 12 11.2 17.2 14:30 6.1 6:40 7.1 0.0 0.4 2.1 25.7 13:00 NW 13 11.8 18.8 16:50 5.7 7:20 6.5 0.0 0.2 0.5 24.1 17:10 NW 14 17.1 25.8 14:30 9.8 7:00 3.3 2.1 0.0 1.4 25.7 17:30 NW 15 20.2 28.8 16:30 10.6 4:30 1.6 3.5 0.0 1.1 24.1 12:20 SE 16 15.1 19.1 13:50 9.0 23:50 3.2 0.0 1.2 2.1 25.7 14:00 NW 17 10.9 17.8 14:10 6.1 5:00 7.4 0.0 2.4 1.1 24.1 15:10 NW 18 13.5 18.3 15:20 9.1 5:50 4.8 0.0 0.4 5.5 32.2 13:30 NW 19 14.8 22.9 16:20 7.8 7:10 4.4 1.0 0.2 1.0 17.7 14:40 NW 20 15.0 20.0 12:20 10.6 3:30 3.4 0.1 0.2 0.3 16.1 10:30 WSW 21 13.0 18.6 15:00 10.3 4:40 5.3 0.0 14.6 0.2 16.1 18:10 S 22 12.8 17.3 16:30 10.5 3:10 5.5 0.0 2.0 0.0 9.7 15:10 SE 23 13.5 21.8 13:40 8.9 6:20 5.0 0.2 5.8 0.6 19.3 15:10 SSE 24 12.7 21.1 12:30 7.5 7:20 5.8 0.2 6.2 0.3 17.7 13:40 S 25 15.1 23.1 13:50 8.5 6:40 4.1 0.9 0.2 1.0 20.9 18:20 NW 26 14.9 22.9 14:20 10.2 5:00 3.8 0.4 4.2 0.2 17.7 13:30 SSE 27 16.7 23.9 15:40 11.1 1:40 2.8 1.2 0.0 0.5 17.7 12:20 WNW 28 15.4 22.2 13:40 10.5 6:40 3.4 0.6 2.6 0.5 24.1 19:20 S 29 14.8 21.8 14:50 10.5 4:40 3.8 0.3 6.0 0.6 19.3 15:10 NNW 30 13.3 19.9 11:50 9.9 4:50 5.1 0.0 9.4 0.2 19.3 12:00 SE 31 13.9 21.1 12:10 8.8 6:20 4.5 0.1 18.8 0.2 16.1 13:20 SE ------------------------------------------------------------------------------------- 13.5 28.8 15 5.7 13 159.0 11.5 129.0 0.8 33.8 2 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 18.80 ON 31/05/23 Days of Rain: 26 (> .2 mm) 17 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration