Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2023

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2023 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 11.5 18.7 13:20 4.6 7:00 6.8 0.0 0.0 6.0 46.7 15:50 NW 2 9.7 14.3 17:20 7.4 2:50 8.6 0.0 2.4 0.3 16.1 1:10 NW 3 8.9 12.8 16:20 6.6 20:30 9.4 0.0 21.2 1.4 48.3 4:40 SE 4 7.2 10.8 16:10 4.6 7:30 11.2 0.0 8.2 4.2 35.4 21:10 NW 5 7.1 10.5 12:50 4.4 1:10 11.2 0.0 0.4 6.3 37.0 15:20 NW 6 6.2 9.8 14:00 4.4 4:20 12.1 0.0 4.2 1.8 27.4 3:30 NW 7 5.8 10.9 16:20 1.9 5:40 12.5 0.0 0.0 2.9 25.7 16:10 NW 8 6.7 12.7 13:30 1.2 5:10 11.6 0.0 0.0 1.4 20.9 12:20 NW 9 7.1 11.9 11:20 3.4 7:30 11.3 0.0 0.8 1.3 19.3 13:30 NW 10 5.9 10.9 14:50 3.4 4:30 12.4 0.0 5.0 0.6 19.3 15:10 NW 11 6.9 12.3 15:10 1.7 6:50 11.4 0.0 0.8 2.4 32.2 16:20 NW 12 8.6 13.9 16:20 3.6 5:40 9.8 0.0 0.0 6.0 46.7 17:00 NW 13 9.9 17.4 16:10 3.3 8:00 8.3 0.0 0.0 3.2 29.0 16:30 NW 14 13.9 20.7 15:30 7.7 2:20 4.6 0.2 0.0 4.5 41.8 13:30 NW 15 9.4 15.1 14:10 3.8 7:20 8.9 0.0 0.0 5.1 32.2 15:40 NW 16 9.2 14.2 17:20 6.5 3:10 9.1 0.0 2.2 1.8 17.7 16:50 NW 17 9.6 14.4 16:40 5.8 4:00 8.7 0.0 7.0 1.4 20.9 7:30 NW 18 8.6 12.3 13:30 5.4 6:00 9.7 0.0 0.0 2.1 22.5 13:50 NW 19 8.6 12.2 13:20 5.7 3:00 9.7 0.0 1.6 2.9 27.4 16:30 NW 20 9.3 14.8 17:30 3.7 6:50 9.0 0.0 0.2 3.5 30.6 15:20 NW 21 10.4 19.2 13:20 3.6 6:50 7.9 0.0 0.8 1.4 24.1 16:00 NW 22 9.4 16.7 14:30 5.2 5:50 8.9 0.0 13.8 1.4 30.6 15:00 SE 23 10.1 18.4 14:10 4.1 5:20 8.2 0.0 0.4 1.4 25.7 17:50 NW 24 10.7 17.3 14:40 5.3 7:10 7.6 0.0 0.2 4.0 35.4 14:40 NW 25 12.4 17.6 15:00 6.8 0:10 5.9 0.0 0.2 3.4 37.0 18:20 NW 26 11.8 15.4 11:30 8.3 23:40 6.5 0.0 3.8 5.5 46.7 17:00 NW 27 9.2 14.9 16:00 3.2 6:50 9.1 0.0 3.8 3.4 27.4 17:50 NW 28 9.9 15.6 16:00 4.3 6:30 8.4 0.0 0.0 3.9 33.8 17:30 NW 29 10.2 16.7 13:30 3.6 5:10 8.1 0.0 0.0 4.2 35.4 16:40 NW 30 11.2 17.1 12:00 6.3 2:40 7.1 0.0 0.6 1.9 24.1 12:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 9.2 20.7 14 1.2 8 274.1 0.2 77.6 3.0 48.3 3 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 21.21 ON 03/04/23 Days of Rain: 20 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration