Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2023

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2023 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 0.3 6.3 13:50 -3.9 7:50 18.0 0.0 0.0 1.0 14.5 10:50 ENE 2 3.2 10.1 14:30 -3.0 3:00 15.1 0.0 3.4 1.6 32.2 15:00 NW 3 2.8 8.1 15:30 -0.7 23:40 15.5 0.0 1.6 1.0 29.0 11:10 SE 4 3.1 7.7 14:50 -1.1 2:10 15.2 0.0 8.4 2.3 37.0 11:30 NW 5 -0.1 3.6 1:00 -2.8 00:00 18.3 0.0 2.2 1.1 19.3 1:00 SE 6 -1.5 2.9 14:40 -3.3 21:00 19.8 0.0 0.0 1.4 14.5 12:40 NE 7 -1.5 0.1 12:10 -2.9 00:00 19.8 0.0 0.2 0.8 12.9 14:50 ESE 8 -1.9 3.3 15:10 -5.5 7:20 20.2 0.0 0.0 1.1 17.7 16:30 ESE 9 0.4 5.4 15:50 -1.9 2:00 17.9 0.0 0.0 1.3 17.7 15:30 SE 10 1.6 4.0 11:20 -0.3 1:10 16.8 0.0 0.0 0.6 14.5 10:00 SE 11 1.4 9.4 15:10 -2.3 00:00 16.9 0.0 0.0 1.0 17.7 10:40 SE 12 1.8 9.2 13:40 -4.0 6:40 16.5 0.0 0.0 0.8 12.9 14:10 NW 13 3.0 7.7 15:40 -0.9 23:10 15.3 0.0 0.0 0.8 20.9 15:00 SSE 14 2.1 9.9 14:00 -2.8 7:00 16.2 0.0 0.0 1.4 19.3 12:20 ESE 15 2.7 10.4 15:30 -2.4 6:30 15.6 0.0 0.0 1.3 22.5 13:10 SE 16 3.3 11.3 13:50 -2.7 5:30 15.0 0.0 0.0 1.9 20.9 14:10 NW 17 4.7 9.9 14:10 -0.3 5:30 13.6 0.0 0.0 2.4 24.1 14:40 NW 18 6.1 11.8 14:40 2.3 22:40 12.2 0.0 0.0 2.3 22.5 14:40 NW 19 6.8 10.8 13:20 3.8 1:30 11.5 0.0 0.0 3.2 25.7 13:00 NW 20 7.6 15.4 13:10 2.6 7:40 10.8 0.0 0.0 0.8 16.1 13:30 NW 21 7.4 14.4 13:20 1.7 6:50 10.9 0.0 0.0 2.3 27.4 13:50 NW 22 7.2 11.6 14:00 2.6 7:40 11.1 0.0 0.0 1.6 20.9 14:40 NW 23 7.7 13.3 14:10 3.2 5:00 10.6 0.0 0.0 1.6 19.3 13:40 NW 24 8.6 12.7 13:10 5.6 00:00 9.7 0.0 0.0 1.8 24.1 14:50 NW 25 8.6 16.4 14:20 2.3 6:40 9.8 0.0 0.0 1.6 22.5 15:10 NW 26 13.0 16.7 13:20 9.1 2:20 5.3 0.0 0.0 4.8 45.1 6:30 SE 27 11.3 15.7 12:10 7.6 6:50 7.0 0.0 0.0 2.7 35.4 0:40 NW 28 11.4 18.4 15:00 6.8 23:10 6.9 0.0 0.0 0.8 30.6 13:00 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 18.4 28 -5.5 8 391.5 0.0 15.8 1.6 45.1 26 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 17 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 8.41 ON 04/02/23 Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration