Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2023

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2023 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 6.9 14.7 14:00 3.3 1:40 11.4 0.0 0.0 0.3 9.7 12:10 ESE 2 6.3 13.3 13:20 2.6 23:50 12.0 0.0 0.0 0.3 14.5 14:20 ESE 3 5.0 11.1 14:00 1.1 8:40 13.3 0.0 0.0 1.1 19.3 14:20 NW 4 6.4 13.7 13:50 2.9 3:30 11.9 0.0 0.0 0.3 12.9 14:30 SE 5 6.1 10.7 12:00 1.6 7:00 12.3 0.0 0.0 1.6 20.9 13:30 NW 6 6.7 12.6 13:00 3.2 23:50 11.6 0.0 0.0 0.5 16.1 14:10 NW 7 5.5 12.8 14:50 0.8 8:20 12.8 0.0 0.0 0.2 9.7 12:50 SSE 8 5.4 12.6 14:00 1.6 7:40 12.8 0.0 0.0 0.5 17.7 14:10 NW 9 6.8 12.4 13:40 1.6 7:10 11.5 0.0 0.0 1.9 29.0 00:00 NW 10 6.1 10.5 1:00 2.3 22:40 12.2 0.0 61.6 3.4 54.7 7:10 NW 11 4.0 8.9 14:50 1.0 7:00 14.3 0.0 0.6 0.3 14.5 14:50 SSE 12 4.2 8.6 14:00 0.2 8:50 14.1 0.0 0.0 0.2 8.0 8:50 NW 13 3.1 10.1 13:40 -0.9 8:20 15.2 0.0 0.0 0.5 20.9 13:40 SE 14 2.7 9.5 15:10 -1.4 6:40 15.6 0.0 0.0 0.6 16.1 12:50 NW 15 3.8 9.9 14:20 0.6 6:10 14.4 0.0 0.0 0.6 14.5 12:20 SE 16 5.5 10.6 12:30 -1.1 7:40 12.8 0.0 4.4 2.6 45.1 18:10 SE 17 10.3 11.8 15:00 7.1 0:10 8.0 0.0 6.2 8.9 49.9 14:40 NW 18 11.8 14.1 12:40 10.7 1:50 6.5 0.0 0.0 7.1 45.1 0:30 NW 19 11.8 13.6 14:30 9.9 6:50 6.5 0.0 1.0 3.5 40.2 2:50 SE 20 5.7 10.4 0:10 2.7 20:40 12.6 0.0 30.0 3.5 38.6 8:10 NNW 21 5.7 8.1 12:50 3.8 23:30 12.6 0.0 45.4 2.1 27.4 0:30 NW 22 6.0 10.5 14:20 3.6 2:40 12.3 0.0 9.2 0.0 8.0 14:20 SE 23 6.5 9.9 14:10 4.1 8:10 11.8 0.0 8.4 0.5 16.1 4:30 SE 24 6.2 10.6 12:30 3.2 8:50 12.1 0.0 5.0 0.3 14.5 0:20 SE 25 5.4 6.6 23:40 4.0 2:20 12.9 0.0 18.0 0.8 17.7 23:00 SE 26 4.4 6.7 0:50 1.8 10:20 13.9 0.0 50.4 0.5 20.9 8:50 SSE 27 3.2 8.2 14:40 0.7 10:40 15.2 0.0 14.4 0.5 14.5 13:50 SSE 28 3.3 8.6 14:40 0.3 5:00 15.0 0.0 0.4 0.6 16.1 12:50 SE 29 3.4 7.4 13:50 0.3 4:10 14.9 0.0 0.0 0.2 12.9 13:30 SSE 30 3.1 8.1 12:40 -1.6 8:50 15.2 0.0 0.0 1.6 25.7 23:10 NW 31 3.4 6.9 13:10 -0.2 23:20 14.9 0.0 0.2 1.8 32.2 1:20 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 5.6 14.7 1 -1.6 30 392.7 0.0 255.2 1.5 54.7 10 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 5 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 61.59 ON 10/01/23 Days of Rain: 15 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration