Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 15.0 21.3 13:40 10.6 4:20 3.7 0.4 0.0 0.5 16.1 11:30 NE 2 14.2 22.8 12:40 8.6 7:40 4.9 0.8 0.0 0.5 16.1 13:10 NE 3 14.3 24.4 12:10 9.2 6:10 4.7 0.7 0.0 0.3 20.9 14:50 ESE 4 13.3 21.6 12:20 8.1 6:50 5.5 0.5 0.0 1.9 30.6 13:20 ESE 5 11.7 18.7 11:20 6.3 6:20 6.6 0.0 37.6 1.3 32.2 17:00 ESE 6 10.1 14.4 13:40 6.9 00:00 8.2 0.0 8.2 0.5 33.8 1:50 SE 7 10.6 17.2 13:30 6.8 1:20 7.7 0.0 0.2 0.3 14.5 13:10 SE 8 10.2 17.8 13:30 5.6 6:40 8.1 0.0 0.4 0.3 19.3 15:10 SE 9 10.1 18.2 12:30 5.4 6:00 8.2 0.0 0.4 0.5 17.7 13:40 NNW 10 9.9 17.6 13:00 5.4 6:50 8.3 0.0 0.4 0.3 16.1 13:50 SE 11 9.9 18.1 14:20 5.2 6:00 8.4 0.0 0.2 0.6 16.1 14:00 SE 12 8.3 11.6 12:10 5.2 5:10 10.0 0.0 11.6 0.0 8.0 10:10 SE 13 10.4 16.6 15:20 6.8 00:00 7.9 0.0 1.0 0.6 12.9 10:40 SSE 14 9.6 16.8 13:30 4.9 7:10 8.7 0.0 0.0 0.5 17.7 13:50 SE 15 10.6 16.1 12:00 5.9 6:20 7.8 0.0 0.0 1.1 19.3 11:40 NNW 16 10.8 16.1 14:30 6.7 7:10 7.5 0.0 0.0 1.9 24.1 14:40 NW 17 14.8 17.6 14:10 12.6 00:00 3.5 0.0 0.0 4.5 38.6 13:10 NNW 18 14.2 17.9 14:10 10.3 7:30 4.1 0.0 3.6 2.4 51.5 18:20 NNW 19 16.6 18.8 13:20 14.6 19:10 1.8 0.0 0.0 2.9 29.0 21:10 NW 20 16.1 18.2 12:00 12.3 23:20 2.3 0.0 11.6 4.8 51.5 19:50 NNW 21 10.0 12.6 0:10 6.7 18:20 8.3 0.0 14.0 6.0 45.1 0:50 NW 22 8.9 15.1 11:40 2.5 6:20 9.4 0.0 36.4 2.9 45.1 23:20 SE 23 8.3 11.6 0:10 4.8 19:20 10.0 0.0 27.6 2.3 48.3 1:10 ESE 24 7.2 11.4 13:10 3.3 5:50 11.1 0.0 0.2 2.7 32.2 13:10 NW 25 6.7 11.6 13:40 2.1 22:30 11.6 0.0 0.0 1.8 24.1 14:20 ESE 26 4.8 10.5 13:50 -0.4 6:00 13.5 0.0 0.0 0.2 14.5 13:50 SSE 27 6.7 8.7 10:20 4.6 0:10 11.6 0.0 0.0 0.2 22.5 13:00 ESE 28 5.1 6.8 13:10 1.7 00:00 13.3 0.0 1.6 0.0 4.8 9:50 SSE 29 4.8 11.2 14:40 0.7 3:30 13.5 0.0 0.4 0.2 12.9 14:50 SSE 30 7.1 9.6 14:30 4.3 3:30 11.3 0.0 31.6 0.2 11.3 10:30 SSE ------------------------------------------------------------------------------------- 10.3 24.4 3 -0.4 26 241.2 2.4 187.0 1.4 51.5 18 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 1 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 37.59 ON 05/11/22 Days of Rain: 18 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration