Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.6 26.8 13:30 14.4 7:30 1.1 2.4 0.4 0.8 25.7 15:00 ESE 2 19.2 27.8 14:40 14.0 6:40 1.2 2.1 0.2 1.3 32.2 15:10 NW 3 19.9 25.2 15:20 16.1 23:50 0.4 2.1 0.2 3.7 29.0 17:50 NW 4 20.2 28.1 14:40 14.2 6:20 1.3 3.2 0.4 2.6 29.0 16:50 NNW 5 19.1 25.2 15:10 14.4 7:40 1.1 1.8 0.0 0.8 20.9 13:10 ESE 6 18.5 24.3 15:50 13.1 7:20 1.4 1.6 0.0 0.8 17.7 12:20 NE 7 18.7 25.2 15:20 13.2 7:30 1.4 1.8 0.0 1.1 19.3 12:30 NE 8 19.9 28.7 17:00 13.7 7:20 1.3 2.9 0.0 0.8 19.3 12:10 NE 9 20.3 28.5 14:10 13.2 6:40 1.4 3.5 0.0 2.4 27.4 16:10 NW 10 21.1 27.9 14:00 15.1 5:10 0.7 3.5 0.0 2.7 30.6 15:00 NW 11 20.9 27.4 13:50 15.7 8:20 0.5 3.1 0.0 4.0 32.2 13:40 NW 12 19.2 25.7 15:30 13.3 6:10 1.3 2.1 0.0 3.4 30.6 16:50 NW 13 17.4 23.7 12:40 12.5 7:00 2.3 1.3 0.0 1.8 25.7 13:40 NW 14 17.7 25.2 14:20 12.2 6:40 2.4 1.8 0.2 2.4 35.4 16:10 NW 15 19.1 27.0 14:30 12.3 5:50 2.0 2.8 0.0 2.1 24.1 15:40 NW 16 20.5 28.7 13:00 13.9 6:30 1.3 3.5 0.0 3.4 29.0 14:00 NNW 17 21.2 31.6 13:50 15.5 3:30 0.6 3.5 0.0 3.2 40.2 14:20 NNW 18 18.6 22.2 15:40 9.8 00:00 1.2 1.5 0.0 7.9 43.5 14:00 NNW 19 14.2 22.3 14:20 7.6 5:10 5.0 0.9 0.0 3.2 32.2 15:40 NW 20 16.0 23.9 14:40 8.9 3:40 3.6 1.3 0.0 4.0 35.4 13:10 NW 21 16.0 22.5 15:30 11.1 6:40 3.2 0.9 0.2 3.7 29.0 13:30 NW 22 13.1 18.2 14:30 9.4 2:00 5.2 0.0 0.4 0.5 16.1 16:30 S 23 11.7 17.8 13:50 7.2 7:10 6.6 0.0 0.4 0.3 14.5 10:40 S 24 12.2 20.2 14:50 5.3 7:10 6.3 0.3 0.0 1.8 25.7 14:50 SE 25 12.9 21.8 15:00 5.3 6:50 6.0 0.6 0.0 1.8 24.1 15:20 NW 26 14.1 23.6 14:40 6.9 7:10 5.1 0.9 0.0 2.4 27.4 17:30 NW 27 17.2 23.7 14:50 9.9 1:30 2.3 1.2 4.2 2.4 37.0 11:20 SE 28 18.7 23.9 14:20 13.7 6:40 1.1 1.5 0.0 3.2 38.6 18:10 ENE 29 17.7 23.7 14:50 11.9 23:50 1.7 1.2 0.2 2.4 32.2 13:40 NNW 30 17.4 27.0 16:30 9.6 8:20 3.2 2.3 0.2 1.0 20.9 13:00 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 17.7 31.6 17 5.3 24 72.4 55.5 7.0 2.4 43.5 18 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 4.19 ON 27/09/22 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration