Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 23.1 29.6 14:20 17.0 6:50 0.1 4.8 0.0 1.4 20.9 16:20 NNW 2 23.7 30.1 15:20 18.5 4:50 0.0 5.4 0.0 2.7 25.7 16:10 NW 3 23.2 30.6 14:40 17.2 6:30 0.1 5.0 0.0 1.1 20.9 12:40 S 4 23.7 30.9 15:50 16.7 6:40 0.1 5.5 0.0 1.3 24.1 10:40 S 5 23.4 30.8 14:00 17.1 4:20 0.1 5.2 0.0 1.1 19.3 16:50 NW 6 23.1 30.6 13:40 16.6 4:40 0.2 5.0 0.0 0.6 20.9 10:30 NW 7 22.7 29.9 14:30 16.6 6:40 0.1 4.5 1.6 0.8 22.5 15:00 NE 8 23.4 30.1 15:30 18.1 0:30 0.0 5.1 0.0 1.3 20.9 12:40 S 9 23.8 31.2 15:40 17.7 7:20 0.0 5.5 0.0 1.1 24.1 15:00 NE 10 22.7 30.7 16:40 15.7 7:00 0.3 4.7 0.0 0.8 24.1 12:30 N 11 22.2 29.6 14:20 16.2 6:00 0.2 4.1 0.6 0.6 19.3 11:10 NNW 12 20.4 26.7 12:10 16.3 7:10 0.4 2.5 0.0 0.6 27.4 14:20 NNW 13 19.6 25.6 17:40 15.1 4:50 0.8 2.1 0.0 2.3 25.7 18:30 NW 14 19.2 24.8 14:30 14.1 5:30 1.0 1.9 0.0 5.5 40.2 13:10 NW 15 19.3 26.7 16:20 13.2 5:20 1.5 2.5 0.0 4.5 30.6 13:10 NW 16 21.7 30.4 14:50 13.4 7:10 1.2 4.6 0.0 4.2 33.8 15:30 NNW 17 22.5 29.4 14:20 16.2 3:20 0.3 4.5 0.0 5.0 35.4 14:30 NW 18 24.3 33.9 16:00 16.9 4:50 0.1 6.2 0.0 1.9 25.7 17:20 NNW 19 25.1 34.2 13:50 17.7 7:00 0.0 6.8 0.0 2.9 32.2 16:00 NNW 20 24.2 32.6 14:30 18.4 7:20 0.0 5.9 0.0 4.0 35.4 15:10 NW 21 21.2 26.8 15:30 15.7 7:50 0.3 3.2 0.0 4.5 33.8 16:50 NW 22 19.6 25.7 12:00 14.8 7:40 0.9 2.2 0.4 2.1 33.8 13:50 NNW 23 17.3 25.2 13:00 14.8 23:50 2.0 0.9 31.4 1.3 25.7 13:50 NNW 24 17.4 24.6 15:00 13.3 6:40 2.0 1.1 3.6 1.3 33.8 16:20 NNW 25 16.7 24.0 13:20 13.6 6:50 2.1 0.6 30.2 0.5 20.9 13:40 SSE 26 19.3 26.4 16:20 14.1 7:00 1.4 2.4 0.4 1.6 24.1 16:30 SSE 27 20.1 27.1 13:30 14.7 6:50 1.0 2.8 0.2 1.3 22.5 17:50 NNW 28 20.9 27.6 13:30 14.9 7:30 0.9 3.5 0.2 2.4 24.1 14:30 NW 29 20.4 26.8 16:40 15.2 7:30 0.7 2.8 0.4 1.6 27.4 13:40 NW 30 18.3 27.7 13:00 14.4 6:30 1.4 1.4 1.0 0.5 17.7 13:40 NW 31 19.7 27.5 13:20 13.8 6:30 1.5 2.9 0.2 1.9 24.1 14:20 NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 21.4 34.2 19 13.2 15 20.5 115.7 70.2 2.0 40.2 14 NW Max >= 32.0: 3 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 31.39 ON 23/08/22 Days of Rain: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration