Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 24.1 32.4 16:10 17.2 6:30 0.1 5.8 0.0 1.4 27.4 17:30 NNW 2 25.2 33.1 16:20 17.3 6:50 0.0 6.9 0.0 0.8 14.5 11:40 S 3 24.6 31.4 15:40 19.4 6:20 0.0 6.3 0.0 1.1 22.5 15:50 NE 4 24.2 31.3 16:50 18.2 7:00 0.0 5.8 0.0 1.1 20.9 13:00 NNE 5 24.8 32.2 15:50 18.1 5:10 0.0 6.6 0.0 1.1 17.7 15:20 NE 6 24.1 31.2 15:20 17.1 6:00 0.1 5.9 0.0 4.3 35.4 14:40 NW 7 23.7 29.9 16:00 17.7 6:40 0.0 5.4 0.0 4.8 37.0 16:40 NW 8 22.1 28.8 13:10 15.6 6:20 0.4 4.2 0.2 3.2 30.6 14:50 NNW 9 18.0 23.8 13:40 15.1 7:20 0.8 0.5 4.8 0.8 27.4 1:50 NW 10 19.2 25.8 17:20 13.0 6:50 1.5 2.4 0.0 2.1 24.1 16:20 NNW 11 19.6 25.7 13:20 13.2 6:50 1.4 2.7 0.0 2.7 24.1 16:20 NNW 12 19.9 26.3 15:40 13.5 7:10 1.4 3.0 0.0 3.9 35.4 16:30 NW 13 18.3 24.4 12:20 13.7 5:20 1.4 1.4 0.4 0.5 17.7 14:20 SE 14 20.3 27.8 17:10 12.5 4:00 1.4 3.4 0.0 1.4 22.5 17:00 SSW 15 23.9 31.0 17:00 18.2 1:20 0.0 5.6 0.0 1.3 20.9 15:10 S 16 23.9 32.7 17:20 16.6 6:20 0.2 5.8 0.0 1.6 22.5 19:40 NNW 17 25.2 34.5 15:50 16.4 6:00 0.2 7.1 0.0 1.0 27.4 13:50 WSW 18 23.9 30.8 12:30 18.9 23:50 0.0 5.2 0.0 1.6 27.4 15:40 ESE 19 21.0 26.8 15:50 16.0 2:40 0.3 3.0 0.0 2.3 22.5 15:10 NE 20 21.8 28.8 16:50 16.8 2:50 0.2 3.7 0.0 2.6 25.7 13:20 SE 21 23.4 31.0 16:40 16.6 6:10 0.1 5.2 0.0 2.1 24.1 12:20 NNE 22 24.7 33.3 14:00 17.4 4:20 0.0 6.4 0.0 2.3 24.1 19:10 NW 23 25.5 34.0 16:50 17.4 6:00 0.0 7.2 0.0 1.4 22.5 15:30 S 24 25.8 33.9 14:50 17.8 6:30 0.0 7.6 0.0 3.9 32.2 16:10 NW 25 26.4 34.1 13:50 18.8 7:20 0.0 8.1 0.0 2.4 25.7 16:30 NW 26 25.4 32.3 13:40 19.2 6:40 0.0 7.1 0.0 4.0 33.8 17:30 NW 27 25.0 34.2 15:10 17.3 7:10 0.0 6.8 0.0 1.3 19.3 17:10 NW 28 25.8 34.2 16:00 17.6 7:40 0.0 7.5 0.0 1.1 22.5 17:20 NE 29 25.9 34.3 16:00 18.4 4:10 0.0 7.6 0.0 1.3 32.2 13:30 E 30 25.3 32.9 15:20 18.4 7:00 0.0 7.0 0.0 3.7 30.6 17:50 NW 31 24.4 31.8 15:50 17.3 7:10 0.1 6.2 0.0 4.5 32.2 15:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 23.4 34.5 17 12.5 14 9.6 167.3 5.4 2.2 37.0 7 NW Max >= 32.0: 14 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 4.80 ON 09/07/22 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration