Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 12.0 19.1 14:10 7.7 6:20 6.3 0.0 5.6 0.3 12.9 11:20 SE 2 9.5 11.4 15:50 7.7 00:00 8.8 0.0 6.6 0.0 8.0 1:50 SSE 3 10.1 16.1 16:30 4.8 6:00 8.2 0.0 0.2 4.0 30.6 16:50 NW 4 11.1 16.7 15:30 6.0 7:40 7.2 0.0 0.2 4.3 32.2 16:10 NW 5 12.3 20.4 13:20 5.1 6:30 6.3 0.2 0.2 2.6 25.7 13:50 NW 6 12.4 19.7 14:00 7.1 7:00 5.9 0.0 0.2 0.5 16.1 14:20 SSE 7 13.8 21.2 16:00 8.3 6:30 4.9 0.4 0.0 0.6 17.7 13:30 S 8 13.4 20.1 14:30 7.4 7:00 5.0 0.1 0.0 0.6 16.1 13:10 S 9 13.9 21.4 16:30 8.8 4:00 4.7 0.3 0.0 1.0 24.1 14:50 ESE 10 13.6 21.7 17:30 6.3 5:30 5.2 0.5 0.0 1.3 22.5 14:30 NW 11 14.2 23.3 16:30 5.3 6:50 5.1 1.1 0.0 1.1 17.7 16:20 NW 12 14.9 23.1 13:50 7.4 6:50 4.2 0.8 0.0 1.8 24.1 18:50 NW 13 15.3 24.6 15:10 9.2 6:40 4.0 1.0 0.0 1.9 24.1 17:00 NW 14 15.2 21.9 17:10 9.1 4:10 3.8 0.7 0.8 2.6 27.4 14:30 NW 15 16.8 24.2 13:50 9.8 6:30 3.1 1.7 0.2 3.4 30.6 16:50 NW 16 17.1 23.4 13:50 10.7 7:00 2.8 1.6 0.2 3.7 32.2 14:50 NW 17 15.9 24.9 13:50 10.4 6:20 3.5 1.0 1.0 1.1 29.0 14:00 NW 18 16.9 24.1 14:40 10.4 6:40 2.9 1.6 0.2 2.7 32.2 16:10 NW 19 13.1 17.9 16:10 8.6 7:10 5.2 0.0 0.0 1.8 22.5 10:20 S 20 14.7 21.9 16:20 7.9 7:00 4.2 0.7 0.0 1.1 20.9 16:50 SSE 21 17.3 27.6 16:10 9.4 7:00 3.3 2.3 0.0 1.6 19.3 18:00 NNW 22 17.7 25.7 14:20 9.8 6:30 2.9 2.3 0.0 3.4 29.0 17:10 NW 23 17.9 23.8 14:00 11.9 6:50 2.2 1.8 0.0 5.1 38.6 14:10 NNW 24 18.8 25.8 14:30 11.6 6:20 2.1 2.7 0.0 3.5 25.7 15:00 NW 25 20.1 28.2 14:50 11.7 6:40 1.8 3.6 0.0 2.7 25.7 15:40 NW 26 20.6 28.8 13:40 12.9 5:50 1.5 3.9 0.0 3.2 29.0 17:00 NNW 27 20.8 31.9 13:10 12.1 6:40 1.7 4.2 0.0 2.3 27.4 16:20 NW 28 21.6 30.3 14:10 13.2 5:30 1.2 4.4 0.0 1.8 29.0 15:50 NW 29 19.1 22.9 12:50 14.1 6:50 0.5 1.4 0.0 3.5 35.4 11:50 NNW 30 17.7 24.1 17:10 11.7 4:00 2.2 1.6 0.0 5.1 32.2 13:00 NW 31 19.0 27.6 14:40 10.4 6:20 2.5 3.2 0.0 4.5 30.6 15:30 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 15.7 31.9 27 4.8 3 123.6 42.9 15.4 2.4 38.6 23 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 6.60 ON 02/05/22 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration