Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2022

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2022 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 15.3 18.9 2:00 11.4 23:30 3.1 0.0 0.8 5.5 46.7 2:30 SE 2 10.6 13.7 11:20 8.9 21:30 7.7 0.0 1.6 6.4 45.1 14:30 SE 3 8.5 13.1 15:50 3.6 22:30 9.8 0.0 0.8 8.0 46.7 9:00 NW 4 10.3 19.6 15:00 2.7 5:20 8.0 0.0 0.0 1.8 37.0 15:10 NW 5 12.3 19.7 13:50 7.6 6:40 6.1 0.1 0.0 2.9 22.5 15:50 NW 6 12.0 18.1 14:10 5.7 7:10 6.3 0.0 0.0 2.3 25.7 14:50 NW 7 13.4 21.8 4:50 10.0 23:00 5.0 0.1 1.6 10.1 83.7 4:30 NW 8 11.3 16.1 16:10 6.8 00:00 7.0 0.0 0.0 10.1 45.1 2:30 NW 9 10.6 17.9 14:20 4.7 7:50 7.7 0.0 0.0 5.1 35.4 15:50 NW 10 8.9 17.1 13:00 4.5 5:00 9.4 0.0 2.8 7.7 64.4 21:00 NW 11 7.1 12.6 16:00 3.1 22:30 11.2 0.0 2.2 6.8 48.3 1:40 NW 12 7.3 14.2 15:30 1.1 7:00 11.0 0.0 0.0 3.9 30.6 15:20 NW 13 9.4 17.6 15:10 2.4 6:40 8.9 0.0 0.0 3.1 29.0 17:00 NW 14 11.5 20.1 16:00 4.4 6:50 7.0 0.2 0.0 2.4 29.0 15:50 NW 15 12.8 20.9 16:00 6.7 7:40 5.7 0.3 0.0 0.6 17.7 15:30 S 16 13.9 23.5 15:10 7.2 6:20 4.9 0.6 0.2 0.8 14.5 13:20 ESE 17 9.7 14.9 12:40 6.9 7:00 8.6 0.0 1.0 0.3 19.3 12:40 SE 18 7.1 9.6 16:00 5.1 13:40 11.2 0.0 22.2 0.2 16.1 12:10 SSE 19 6.9 11.4 15:10 4.5 00:00 11.4 0.0 1.2 4.8 33.8 15:30 NW 20 7.5 15.2 15:20 0.9 5:30 10.8 0.0 0.0 1.9 27.4 16:30 NW 21 11.1 19.1 15:10 3.1 6:50 7.2 0.0 0.0 1.9 24.1 14:40 NW 22 16.8 23.2 14:50 11.2 0:10 2.5 1.0 0.0 3.4 35.4 11:20 NW 23 12.3 17.7 16:30 6.0 7:10 6.0 0.0 0.0 5.0 30.6 14:30 NW 24 13.1 21.3 15:50 6.1 7:20 5.7 0.4 0.0 3.2 25.7 16:00 NW 25 13.6 20.8 16:10 6.4 6:40 5.1 0.4 0.0 4.2 33.8 16:50 NW 26 13.0 20.3 14:00 5.6 7:10 5.6 0.3 0.0 5.5 40.2 14:50 NW 27 13.9 24.4 12:50 4.4 7:20 5.6 1.2 0.0 1.9 24.1 14:50 NW 28 15.7 24.5 14:40 7.9 6:40 4.1 1.4 0.0 1.4 20.9 12:00 NW 29 14.9 20.0 13:50 10.7 5:00 3.6 0.2 0.0 0.5 16.1 13:10 NW 30 12.6 20.2 13:40 8.0 5:50 5.9 0.1 3.2 0.6 22.5 14:10 SSE ------------------------------------------------------------------------------------- 11.4 24.5 28 0.9 20 212.0 6.4 37.6 3.7 83.7 7 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 22.20 ON 18/04/22 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration